Dorośli i seniorzy

Spacery tematyczne

Osoby zainteresowane historią Warszawy zapraszamy do pobrania naszych jednodniówek z trasami spacerów:

 1. Śladami miejsc związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości
 2. Śladami teatrów międzywojennych

 

Wykłady dla Uniwersytetu III Wieku

Na wykłady przyjeżdżamy do siedziby Uniwersytetu, wykład trwa 90 minut.

Wykład należy zamówić z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

tel. (22) 211 90 47, (22) 211 90 08; e-mail: oferta.edu[at]muzhp.pl

 1. Regalia polskie - wykład z prezentacją poświęcony historii insygniów koronacyjnych.
 2. Na ziemiańskim dworze – wykład z prezentacją. W trakcie zajęć poruszane są następujące tematy: dwór polski na tle kontekstu historycznego: geneza ziemiaństwa - rycerz, szlachcic Sarmata, ziemianin. Tradycja i obyczajowość dworu szlacheckiego.  Architektura.
 3. Jan Karski – wykład prezentujący postać emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego.
 4. Tadeusz Kościuszko – wykład poświęcony życiu i działalności przywódcy powstania kościuszkowskiego.
 5. Pani na Puławach – wykład prezentujący postać Izabelli Czartoryskiej.
 6. Symbole narodowe - Geneza i historia polskich symboli narodowych.
 7. Herb, herold, heraldyka - Podstawowe zagadnienia heraldyki, geneza i symbolika herbów rodowych i miejskich.
 8. Niezwykła królowa Bona - Sylwetka budzącej skrajne emocje Bony Sforzy, żony Zygmunta Starego.
 9. Kobiety Niepodległości
 10. Kurier z Warszawy - Wykład o Janie Nowaku – Jeziorańskim, legendarnym kurierze Polskiego Państwa Podziemnego.
 11. Unia Lubelska - Wykład o genezie i znaczeniu unii lubelskiej 1569 r.
 12. Konstytucja 3 maja - Słów parę o pierwszej w Europie, a drugiej na świecie polskiej konstytucji.
 13. Przed powstaniem styczniowym - Geneza powstania styczniowego.
 14. Pierwsze poszły za nami kobiety - Opowieść o kobietach w szeregach Legionów Polskich w latach I wojny światowej.
 15. Powstania śląskie - Historia zrywów mieszkańców Górnego Śląska.
 16. Warszawski wrzesień 1939 - Opowieść o obronie Warszawy we wrześniu 1939 r. w kontekście życia codziennego jej mieszkańców.
 17. Polacy w II wojnie światowej - Udział Polaków w walkach na frontach II wojny światowej.
 18. Powstanie warszawskie - Historia powstania warszawskiego w ujęciu nie tylko militarnym, również w kontekście wszystkich działań władz walczącego miasta.
 19. „Tajna misja” – wykład o historii polskiej kryptologii, ze szczególnym uwzględnieniem historii dekryptażu niemieckiej maszyny Enigma.

 

2019-08-26