Dorośli i seniorzy

Wykłady dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku


Wykłady realizujemy w siedzibach UTW. Czas trwania wykładu 90 minut. Wykład należy rezerwować z tygodniowym wyprzedzeniem.

Cena wykładu: 100 zł (na terenie Warszawy), 150 zł (w najbliższej okolicy Warszawy).

Kontakt: oferta.edu@muzhp.pl, tel. 22 211 90 47; 22 211 90 49

 1. Tajemnice chrześcijańskiej Nubii O polskich wykopaliskach w Sudanie
 2. Kraina za morzem Historia średniowiecznych Inflant 
 3. Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach - część wspólnego dziedzictwa?
 4. Symbole narodowe Geneza i historia polskich symboli narodowych.
 5. Jabłko, berło, korona - regalia polskie Symbolika insygniów koronacyjnych, historia polskich regaliów.
 6. Herb, herold, heraldyka Podstawowe zagadnienia heraldyki, geneza i symbolika herbów rodowych i miejskich.
 7. Dawne polskie zwierzyńce – rezerwaty do polowań.
 8. Dawne polskie i europejskie najsłynniejsze menażerie aż do pierwszych ogrodów zoologicznych.
 9. Zielniki staropolskie.
 10. Ekologia w dawnej Polsce – ochrona gatunków i prawo.
 11. Ogrody dawnej Rzeczpospolitej.
 12. Gabinety osobliwości.
 13. Podróże w dawnej RP. Infrastruktura, niebezpieczeństwa i inne trudy podróży. Magnackie orszaki...
 14. Bracia Polscy. Czy Arianie nosili drewniane szable, czy zwalniali chłopów z pańszczyzny? Dlaczego byli wyjątkowi?
 15. O szlacheckim stroju
 16. W ziemiańskim dworze Opowieść o obyczajowości i kulturze ziemiaństwa od XVI w. – do poł. XX w.
 17. Izabela Czartoryska i kolekcja w Puławach Opowieść biograficzna o kolekcjonerce i pierwszej polskiej muzealniczce.
 18. Człowiek idei - Tadeusz Kościuszko Szlachcic, żołnierz, naczelnik – przywódca pierwszego polskiego powstania.
 19. Biologiczny standard życia w Polsce w XIX i XX wieku opowieść o małych Polakach
 20. Głód w XIX-wiecznej Polsce
 21. Branka do armii rosyjskiej Opowieść o Polakach w obcej armii
 22. Kobiety Niepodległości – o ważnych kobietach XX – lecia międzywojennego
 23. Tajna misja – historia polskiej kryptografii ze szczególnym uwzględnieniem historii dekryptażu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.
 24. Pierwsze poszły za nami kobiety Opowieść o kobietach w szeregach Legionów Polskich w latach I wojny światowej.
 25. Przystanek Niepodległość Przesłanki odzyskania niepodległości Polski, wydarzenia pierwszych miesięcy wolności
 26. Powstania śląskie Historia zrywów mieszkańców Górnego Śląska dla przyłączenia do Polski.
 27. Czy potrzeba było cudu. Historia najważniejszych wydarzeń wojny polsko-bolszewickiej.
 28. Enigma Historia niemieckiej maszyny szyfrującej i jej dekryptażu.
 29. O sukcesach Polaków nad złamaniem niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma, ale inaczej
 30. Kampania Polska 1939 r. Polska wojna obronna.
 31. Warszawski wrzesień 1939 Opowieść o obronie Warszawy we wrześniu 1939 r. w kontekście życia codziennego jej mieszkańców.
 32. Codzienność okupowanej Polsce 1939 – 1945
 33. Polskie Państwo Podziemne. Konspiracja cywilna i wojskowa podczas okupacji niemieckiej.
 34. Jan Karski Sylwetka kuriera polskiego państwa podziemnego, który zawiadomił świat o holokauście.
 35. Kurier z Warszawy Legendarny kurier z Warszawy, sprzymierzeniec Polski na arenie międzynarodowej.
 36. Wywiad ZWZ-AK Działalność wywiadowcza konspiracyjnej organizacji wojskowej.
 37. Powstanie warszawskie. Historia powstania warszawskiego w ujęciu nie tylko militarnym, również w kontekście wszystkich działań władz walczącego miasta.
 38. Polacy w II wojnie światowej Udział Polaków w walkach na frontach II wojny światowej.
 39. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie
 40. „Home Front” w USA i Wspólnocie Brytyjskiej
 41. Dzień powszedni pod okupacją w państwach Europy opanowanych przez siły Osi podobieństwa i różnice
 42. II wojna światowa na froncie wschodnim
 43. II wojna światowa w Azji
 44. Rozwój techniczny uzbrojenia w XX w.
 45. Polski przemysł zbrojeniowy od 1918 r. (1918-39; 1945-89; 1989-2014)

 

 Spacery tematyczne po Warszawie


Spacery realizujemy w okresie od marca do października. Czas trwania spaceru ok. 90 minut. Spotkanie należy rezerwować z tygodniowym wyprzedzeniem.

Cena spaceru 150 zł.

Kontakt: oferta.edu@muzhp.pl, tel. 22 211 90 47; 22 211 90 49

Tematy spacerów

 1. Łazienki Królewskie - podczas spaceru po Łazienkach Królewskich uczestnicy zobaczą najważniejsze obiekty letniej rezydencji Stanisława Augusta Poniatowskiego,  dowiedzą się zarówno o działalności kulturalnej króla jak i poznają ciekawe szczegóły z codziennego życia monarchy.
 2. Witaj majowa jutrzenko - spacer po Trakcie Królewskim i Starym Mieście śladami miejsc związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 maja. Uczestnicy spaceru posłuchają o wydarzeniach z wiosny 1791 roku i dowiedzą się jak mieszkańcy Warszawy kultywowali pamięć o konstytucji w XIX wieku.
 3. Śladami insurekcji kościuszkowskiej - trasa spaceru wiedzie po Starym Mieście przez miejsca  związane burzliwymi wydarzeniami  z 1794 roku w Warszawie.
 4. Noc listopadowa - spacer po Łazienkach Królewskich, podczas którego uczestnicy odwiedzą miejsca związane z wydarzeniami z 29 listopada 1830 roku.
 5. Młodość poety – spacer śladami Cypriana Kamila Norwida. Choć artysta nie przyszedł na świat w Warszawie, spędził w niej swoje dzieciństwo i młodość. Spacer pozwoli poznać najważniejsze miejsca stolicy w życiu wieszcza.
 6. Śladami 11 listopada - spacer po Śródmieściu przez miejsca, które były świadkami wydarzeń w listopadzie 1918 r.
 7. Kobiety niepodległej - spacer po Śródmieściu Warszawy śladami kobiet, które odcisnęły swój ślad w życiu politycznym, społecznym czy kulturalnym odrodzonej Polski.
 8. Warszawski wrzesień - spacer, którego trasa wiedzie po ulicach Śródmieścia poświęcony jest losom mieszkańców Warszawy we wrześniu 1939 roku.  Uczestnicy spaceru będą mieli szansę obejrzeć archiwalne zdjęcia i posłuchać wspomnień świadków tamtych wydarzeń.
 9. Warszawa Baczyńskiego - spacer, którego trasa wiedzie po Śródmieściu i Powiślu jest związany z dzieciństwem poety, jego dorastaniem i wielką miłością - żoną Barbarą. Na spacerze uczestnicy zobaczą także współczesne ślady pamięci o artyście w przestrzeni jego rodzinnego miasta i dowiedzą się jak przedstawiał je w swojej twórczości.
 10. Spacer śladami Grzegorza Przemyka - spacer po miejscach związanych z Grzegorzem Przemykiem.

Osoby zainteresowane historią Warszawy zapraszamy do pobrania naszych jednodniówek z trasami spacerów:


https://muzhp.pl/files/upload/edukacja/jednodniowka_jestesmy2013.pdf

https://muzhp.pl/files/upload/edukacja/jednodniowka_jestesmy_2014.pdf

2019-08-26