Wystawa "Przesuwanie Polski. Ziemie Zachodnie i Północne 1945–1948"

"Przesuwanie Polski. Ziemie Zachodnie i Północne 1945–1948" to tytuł wystawy, którą od 8 maja do 9 czerwca można oglądać  na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.
 Ekspozycja w wersji polskiej i angielskiej jest prezentowana od dzisiaj także  na platformie Google Cultural Institute.
Obydwie wystawy przygotowało Muzeum Historii Polski w związku z 70. rocznicą zakończenia II wojny światowej.


Na wystawę składają się zdjęcia, dokumenty, plakaty, pocztówki i cytaty z relacji świadków, opowiadające dzieje powojennych migracji i zasiedlania Ziem Zachodnich i Północnych.

Ważnym tematem wystawy jest skomplikowany proces integracji lokalnych społeczności współtworzonych przez grupy o odmiennych zwyczajach i doświadczeniach – śląskich i mazurskich autochtonów, lwowiaków i wilniuków, reemigrantów z Zachodu oraz osadników z tzw. Polski centralnej.

Wystawa opowiada o problemach dnia codziennego, „polskim Dzikim Zachodzie”, tworzeniu siatki lokalnych instytucji i organizacji oraz o integrującej roli Kościoła. Pokazuje także, jak dokonywała się polonizacja zajmowanych terytoriów, jak wyglądała PRL-owska propaganda Ziem Odzyskanych oraz jak temat Ziem Zachodnich i Północnych funkcjonuje w polskiej pamięci zbiorowej i w kulturze.

 

Fot. MHP/ Wojciech Paduch

2015-05-08