Historycy o polskiej polityce wschodniej według Bocheńskiego, Mieroszewskiego, Giedroycia

6 maja 2015 roku w Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie odbyło się organizowane przez MHP spotkanie: „Bocheński, Mieroszewski, Giedroyć a polska polityka wschodnia”.


Motywem przewodnim spotkania była debata wokół dwóch książek – wydanego przez MHP wspólnie z Ośrodkiem Myśli Politycznej zbioru tekstów Adolfa Bocheńskiego "Imperializm Państwowy" oraz dwutomowego dzieła Andrzeja Stanisława Kowalczyka "Wena do polityki. O Giedroyciu i Mieroszewskim".W debacie udział wzięli – prof. Kazimierz Michał Ujazdowski – redaktor pierwszego z tomów, prof. Andrzej Stanisław Kowalczyk - wybitny historyk literatury oraz prof. Rafał Habielski – wybitny historyk polskiejemigracji. Całość poprowadził – Łukasz Jasina z Muzeum Historii Polski.

 
Poza omówieniem najważniejszych wątków pojawiających się w obydwu książkach, uczestnicy skupili się na poszukiwaniu uniwersalizmu w publicystyce Adolfa Bocheńskiego i Juliusza Mieroszewskiego.  Bocheńskiego i Mieroszewskiego, choć tworzyli w innych okresach historycznych, łączyła umiejętność formułowania koncepcji o charakterze długoterminowym. To dwaj pisarze polityczni, do których dzieł możemy sięgać i teraz.

 

Odrębnym wątkiem spotkania była współpraca obydwu pisarzy z Jerzym Giedroyciem. Giedroyć, uznawany przez Bocheńskiego za najwybitniejszego polityka jego generacji,  odegrał  w życiu publicystów ważną rolę. Z pierwszym łączyło go tworzenie wspólnych koncepcji – z drugim niełatwa relacja „redaktor-autor”.
 
2015-05-07