Trwa konkurs „Bohaterowie drugiego planu”

Trwa nadsyłanie prac na nowy konkurs filmowo-historyczny „Bohaterowie drugiego planu”. Mogą w nim brać udział uczniowie polskich szkół, także poza granicami kraju.


Organizatorzy projektu, Muzeum Historii Polski w Warszawie, Fundacja Banku Zachodniego WBK oraz Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi, zachęcają uczniów szkół ponadpodstawowych do odnalezienia i opisania historii wybranych osób, który służyły pomocą i wsparciem walczącym o wolną Polskę od 1944 do 1989 roku, czyli np. żołnierzom podziemia niepodległościowego, członkom tajnych organizacji, działaczom opozycyjnym.


Nagrodą dla laureatów konkursu są warsztaty filmowe w Szkole Filmowej w Łodzi (PWSFTviT) pod opieką Macieja Drygasa. Młodzi ludzie spróbują swoich sił w roli autora scenariusza i reżysera. Projekt zakończy uroczysty pokaz filmowy w warszawskim kinie Iluzjon w grudniu 2015 r. W trakcie gali finałowej jury przyzna główną nagrodę projektu.

Partner konkursu, Polska Press Grupa, przyzna nagrodę dodatkową, którą będą warsztaty dziennikarskie.


Prace można nadsyłać do 23 maja 2015 r. na adres Muzeum Historii Polski.

Jury, spośród przekazanych przez zespoły (maksymalnie 3-osobowe) prac, w I etapie wybiera sześć prac w dwóch kategoriach:
I kategoria – szkoły gimnazjalne, II kategoria – szkoły ponadgimnazjalne.
Wszelkie szczegóły na temat konkursu znajdują się na stronach muzhp.pl oraz www.edukacja.muzhp.pl.

Harmonogram

  1. I etap/ Nadsyłanie prac (objętość 5-10 stron A4) – 23 maja 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego)
  2. Ogłoszenie wyników I etapu projektu oraz laureata Nagrody Polska Press Grupy – 22 czerwca 2015 r.
  3. II etap/Warsztaty filmowe oraz warsztaty dziennikarskie – lipiec-październik 2015 r.
  4. Gala finałowa: prezentacja etiud – 3 grudnia 2015 r.


Patronat Honorowy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Edukacji Narodowej.
Organizatorzy: Muzeum Historii Polski w Warszawie, Fundacja Banku Zachodniego WBK i Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera.
Partnerzy: Narodowy Instytut Audiowizualny, Filmoteka Narodowa, kino Iluzjon.
Patroni Medialni: Polska Agencja Prasowa, Polska Press Grupa, Gość Niedzielny, Mówią Wieki, KINO, dzieje.pl, TVP Historia, Nasza Historia, Junior Media.
Sponsor: Wydawnictwo Iskry.

Kontakt do organizatora:
Dział Edukacyjny Muzeum Historii Polski w Warszawie
ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa
tel. 22 211 90 47, fax: 22 211 90 33, e-mail: oferta.edu@muzhp.pl

 

 

 

2015-05-04