Kampania polska 1939: Polityka - Społeczeństwo - Kultura. T. 2

 

Na publikację składa się 57 artykułów naukowych, napisanych przez historyków z Polski, Rosji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Francji, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii.


Ujmują one panoramicznie kontekst polityczno-społeczny oraz aksjologiczno-kulturalny genezy, przebiegu i skutków kampanii polskiej 1939 r. Zawarte w nich ustalenia stanowią przełom w badaniach nad jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski oraz historii powszechnej XX w.

W tomie pierwszym (wydanym w 2013 r.) zamieszczono artykuły dotyczące zagadnień strategicznych.

Cena 55,00 zł (w tym 5% VAT) + koszt wysyłki (lub bezpłatny odbiór w biurze MHP)
ISBN: 978-83-7543-372-2
Wydawca: Wydawnictwo Neriton, Muzeum Historii Polski w Warszawie
Tytuł dotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Muzeum II Wojny Światowej

Rok wydania: 2014
Liczba stron: 854
Oprawa: miękka
Format: B5

Redakcja i korekta tekstów polskich: Barbara Janicka
Redakcja i korekta tekstów angielskich: Grażyna Waluga
Redakcja i korekta tekstów rosyjskich: Danuta Urbanowicz
Opracowanie graficzne i projekt okładki: Dariusz Górski

Kampania polska 1939: Polityka - Społeczeństwo - Kultura. T.2 Polityka i społeczeństwo. Imponderabilia, pamięć, kultura / Polish Campaign 1939. Politics - Society - Culture, vol. 2: Politics and Society. Principles, Remembrance, Culture
Praca zbiorowa pod redakcją Marka Piotra Deszczyńskiego i Tymoteusza Pawłowskiego

Spis treści w załaczniku.