Patriotyzm Jutra: znamy wyniki!

Muzeum Historii Polski rozstrzygnęło VII edycję konkursu „Patriotyzm Jutra” – programu wspierającego organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury realizujące projekty z zakresu edukacji historycznej i patriotycznej. Spośród 926 nadesłanych zgłoszeń wsparcie finansowe na łączną kwotę 2 mln złotych otrzyma 121 projektów z całej Polski.


Wachlarz zagadnień prezentowanych w konkursie jest bardzo szeroki. Doceniono liczne projekty promujące historię lokalną i dziedzictwo regionów, nagrodzono pomysły związane z wydarzeniami, których rocznice obchodzimy w 2015 roku (m.in. 70. rocznica zakończenia II wojny światowej, powojenne migracje, Rok Jana Długosza). Równie szeroki jest katalog proponowanych działań. Można w nim odnaleźć projekty oparte na organizacji warsztatów, spektakli, gier miejskich, happeningów. Ważną część stanowi dokumentacja realizowana w ramach archiwistyki społecznej i historii mówionej. Nagrodzono także liczne projekty filmowe, wystawiennicze i wydawnicze, zarówno tradycyjne, jak i realizowane w ramach projektów internetowych.

Wśród wybranych organizacji odnaleźć można przedstawicieli niemalże wszystkich województw. Najliczniej reprezentowane jest województwo mazowieckie i małopolskie.

Projekty w Programie „Patriotyzm Jutra” w 2015 roku oceniane były przez Zespół Sterujący, w składzie:
- Robert Kostro, Dyrektor Muzeum (przewodniczący)
- Jolanta Choińska-Mika, Uniwersytet Warszawski
- Anna Czyżewska, Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna
- Magdalena Gawin, Instytut Historii PAN
- Dorota Janiszewska-Jakubiak, Departament Dziedzictwa Kulturowego - MKiDN
- Michał Kopczyński, Muzeum Historii Polski, Uniwersytet Warszawski
- Andrzej Krzysztof Kunert, Rada Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa
- Łukasz Michalski, Biuro Edukacji Publicznej IPN
- Łucja Piekarska-Duraj, Uniwersytet Jagielloński
- Stanisław Roszak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem od 2009 roku. Program służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski i wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury.

Wyniki:
1. Lista projektów dofinansowanych
2. Lista projektów niedofinansowanych
3. Lista projektów odrzuconych z powodów błędów formalnych

Załączniki:
1. Regulamin Programu
2. Skład Zespołu Sterującego

 

Kontakt:            
pj@muzhp.pl
tel.: 22 211 90 28

2015-03-26