„Architekci naszej rzeczywistości” - rusza konkurs grantowy!

„Architekci naszej rzeczywistości” to ogólnopolski konkurs grantowy Fundacji Banku Zachodniego WBK, w ramach którego promowani będą lokalni bohaterzy. Do wygrania nawet 5 tys. zł na akcję promującą ciekawą postać! Muzeum Historii Polski jest partnerem konkursu.


 

Głównym celem konkursu jest przywrócenie pamięci o niezwykłych osobach, Polakach którzy swoimi osiągnięciami, pracą zawodową lub zaangażowaniem społeczno-obywatelskim wpłynęli na kształt polskiej rzeczywistości. Dziś mogą stać się dla wielu młodych ludzi autorytetem, mobilizować ich do rozwoju i pozytywnego działania.

W ramach projektu poszukiwane są historyczne postacie Polaków, które w swoich miastach, regionach i całym kraju, pozostawiły po sobie trwały ślad. Wśród nich będą przedsiębiorcy, naukowcy, bankowcy, ludzie aktywni społecznie i politycznie, którzy swoimi działaniami wpłynęli na kształt naszej rzeczywistości.

Najważniejszym elementem projektu będą akcje popularyzujące „Architektów naszej rzeczywistości”. Akcje zainicjowane przez grupy młodzieży z całej Polski, mają być okazją do aktywizacji lokalnych społeczności i zapraszać do działania przedstawicieli władz, organizacji, przedsiębiorców oraz instytucji społecznych. Celem tych lokalnych działań będzie uświadamianie odbiorcom projektu, że rzeczywistość w jakiej żyjemy jest efektem pracy wielu znakomitych Polaków, o których pamięć została utracona.

W ramach konkursu „Architekci naszej rzeczywistości” grupy młodzieży z całej Polski będą mogły starać się o grant w wysokości od 3 do 5 tys. złotych na realizację inicjatyw promujących wybraną postać. Komisja złożona z przedstawicieli Fundacji oraz członków Muzeum Historii Polski wybierze 16 najlepszych projektów do realizacji.

Wnioski na konkurs przyjmowane są od 26 lutego do 26 marca 2015 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Więcej informacji: www.architekcinaszejrzeczywistosci.pl

2015-03-04