Książka i dyskusja o Unii Horodelskiej

„Unia Horodelska na tle stosunków polsko-litewskich od Krewa do zaręczenia wzajemnego Obojga Narodów” to tytuł dyskusji panelowej połączonej z prezentacją książki pod tym samym tytułem, która odbędzie się 27 lutego w Instytucie Historii PAN w Warszawie.


 

W spotkaniu udział wezmą historycy prof. Jan Wroniszewski (UMK), prof. Krzysztof Pietkiewicz (UAM) oraz prof. Igor Kąkolewski (CBH PAN). Spotkanie będzie okazją do podsumowania konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego we wrześniu 2013 r.

Spotkanie odbędzie się 27 lutego br. o godz. 17.00 w Sali Lelewelowskiej IH PAN (Rynku Starego Miasta 29/31, w tzw. kamienicy książąt mazowieckich). Dyskusja organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego oraz Muzeum Historii Polski.

„Unia w Horodle to imponujące dziedzictwo Polski i całego naszego regionu Europy, którego istotą jest budowanie między wspólnoty narodami Europy: wspólnoty rozumianej jako respektowanie tych samych wartości i praw, zrównanie statusów dwóch narodów w ramach Rzeczypospolitej, jednego ciała politycznego. Choć od unii horodelskiej minęło już ponad 600 lat, mechanizmy pojawiające się przy tworzeniu wspólnot ponadnarodowych nie tak wiele się zmieniły. W publikacji znaleźć można m.in. artykuły właśnie o trudnościach powstających przy próbach realizacji umów, konfliktach związanych z wdrożeniem postanowień, ale też o tworzonych podstawach wspólnej pamięci, kultury.”

„Unia horodelska – wstęp do dyskusji”, prof. Henryk Samsonowicz (LINK).

2015-02-26