Patriotyzm Jutra: wyniki poznamy do końca marca

Około 1000 wniosków zgłoszono do tegorocznej edycji konkursu Patriotyzm Jutra. Do końca marca zostaną ogłoszone wyniki. Aktualnie trwają prace jury nad wyłonieniem laureatów.


Podobnie jak w ubiegłych latach wnioski przyszły ze wszystkich rejonów Polski, z dużych miast i bardzo małych miejscowości. Szczególnie – pod względem ilościowym – reprezentowane jest w tym roku województwo mazowieckie i małopolskie. Wśród złożonych wniosków znajdują się projekty oparte na organizacji warsztatów i gier miejskich, projekty realizowane w ramach tzw. archiwistyki społecznej, historii mówionej, których efekty – indywidualne historie zachowywane w różnych formach (relacji pisanych, dźwiękowych) – będą wykorzystywane w różnorodnych działaniach edukacyjnych. Nadesłano także liczne projekty wystawiennicze i wydawnicze, zarówno te tradycyjne, jak i te realizowane w ramach projektów internetowych (wirtualnych wystaw, multimedialnych pakietów edukacyjnych). Problematyka uwzględniona w projektach jest bardzo szeroka. Zdecydowana większość związana jest z historią lokalną i tzw. "małą historią", pozostałe dotyczą historii społecznej, gospodarczej, historii wydarzeń, których rocznice obchodzimy w 2015 roku: 70. rocznica zakończenia II wojny światowej, 35. rocznica Sierpnia' 80, 25. rocznica pierwszych powszechnych wyborów prezydenckich.

Pod koniec 2014 r. Muzeum Historii Polski ogłosiło kolejną edycję „Patriotyzmu Jutra” – ogólnopolskiego programu realizowanego od 2009 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program wspiera nowatorskie inicjatywy i twórczą działalność na rzecz edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej. W tym roku na ten cel przeznaczono 2 mln złotych, a przez ostatnie lata rozdysponowanych zostało ok. 10,5 mln zł.

Finansowane w ramach Programu warsztaty, wystawy, programy dokumentacyjne, działalność wydawnicza i kampanie społeczne mają przybliżać i upowszechniać wiedzę z zakresu historii, zachęcać do pielęgnowania i samodzielnego badania polskiego dziedzictwa, kształtować rozumiejących swoją kulturę i świadomych swojej tradycji obywateli.

Wyniki będą dostępne na stronie: muzhp.pl.

2015-02-10