Unia w Horodle na tle stosunków polsko-litewskich

„Choć faktów sprzed 600 lat nie można porównywać z aktualnymi wydarzeniami na arenie międzynarodowej, to na pewno warto odwołać się do słów św. Jana Pawła II: «Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej!» [...],


przypominających, iż współpraca i połączenie dwóch państw stało się punktem zwrotnym w dziejach naszych i Europy. Także w aspekcie kultury religijnej." 

"Była to nie tylko chrystianizacja, lecz także recepcja kultury bizantyjskiej w świecie kultury łacińskiej. W tej pokojowej integracji wykorzystano mechanizmy unii personalnych znane na gruncie polskim. Próby odpowiedzi na pytania o motywy, znaczenie i skutki unii horodelskiej znajdą Czytelnicy na stronach niniejszej książki”.
(z wprowadzenia)

Cena 52,50 zł (w tym 5% VAT) + koszt wysyłki (lub bezpłatny odbiór w biurze MHP)
 
ISBN: 978-83-7181-836-3
 
Wydawca: Wydawnictwo DiG Sp.j.
Koedytent: Muzeum Historii Polski w Warszawie

Publikacja dofinansowana przez Fundację Lanckorońskich z Brzezia oraz Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego

Rok wydania: 2015
Liczba stron: 312
Oprawa: twarda
Format: B5
 
Recenzenci: dr hab. Igor Kąkolewski, prof. UWM oraz dr hab. Piotr Ugniewski, UW
Redakcja: Violetta Urbaniak
Projekt okładki: Wioletta Szebesta
 

Unia w Horodle na tle stosunków polsko-litewskich
pod redakcją Sławomira Górzyńskiego


Spis treści:

Słowo wstępne (Andrzej Krzyżanowski) 9
Listy
List Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego do organizatorów i uczestników międzynarodowej konferencji „600 lat unii horodelskiej” (Warszawa, 27 września 2013 r.) 13
List Ministra Spraw Zagranicznych RP (Warszawa, 26 września 2013 r.) 15
List dyrektora Biura Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zofi i Wileńskiej do Andrzeja Krzyżanowskiego, marszałka Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego (Warszawa, 9 lipca 2013 r.) 16
List Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego (Warszawa, 27 września 2013 r.) 17
List zastępcy przewodniczącego sejmu Republiki Litewskiej Gediminasa Kirkilasa do Andrzeja Krzyżanowskiego, marszałka Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego — tekst oryginalny (Wilno, 27 września 2013 r.) 18
List zastępcy przewodniczącego sejmu Republiki Litewskiej Gediminasa Kirkilasa do Andrzeja Krzyżanowskiego, marszałka Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego — tłumaczenie z języka litewskiego (Wilno, 26 września 2013 r.) 21
List ambasadora Republiki Litewskiej w RP Lorety Zakarevičiene do Andrzeja Krzyżanowskiego, marszałka Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego (Warszawa, 23 października 2013 r.) 24
List zastępcy przewodniczącego sejmu Republiki Litewskiej Gediminasa Kirkilasa do Andrzeja Krzyżanowskiego, marszałka Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego — tekst oryginalny (Wilno, 26 kwietnia 2014 r.) 25
List zastępcy przewodniczącego sejmu Republiki Litewskiej Gediminasa Kirkilasa do Andrzeja Krzyżanowskiego, marszałka Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego — tłumaczenie z języka litewskiego (Wilno, 25 kwietnia 2014 r.) 26

Wprowadzenie (Sławomir Górzyński) 29
Henryk Samsonowicz, Warszawa - Unia horodelska — wstęp do dyskusji 31
Jan Tęgowski, Białystok - Droga do Horodła — budowanie zbliżenia polsko-litewskiego od Krewa 37
Anna Sochacka, Lublin - Stosunek polskiej elity politycznej do unii w Horodle 55
Marceli Antoniewicz, Częstochowa - Genealogiczno-heraldyczne i prozopograficzne uwarunkowania
unii horodelskiej w świetle tradycji historiograficznej 69
Jan Wroniszewski, Toruń - Adopcja horodelska w świetle praktyki adopcji herbowej w późnośredniowiecznej Polsce 89
Andrii Blanutsa, Kijów (Ukraina) - Polityka ekonomiczna wielkiego kniazia litewskiego Witolda na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego po unii w Horodle — szkic problemu 105
Robert Frost, Aberdeen (Wielka Brytania) - Unia horodelska na tle europejskim 111
Aliaksandr Hruša, Mińsk (Białoruś) - Import polski „dobrych praw chrześcijańskich” i ich recepcja w Wielkim Księstwie Litewskim od schyłku XIV wieku do pierwszej połowy XVI wieku 119
Lidia Korczak, Kraków - Co zostało po Horodle? Negocjacje wokół unii w XV wieku a sprawy dynastii 125
Sergiej Polechov, Wilno (Litwa), Moskwa (Rosja) - Unia horodelska a wojna domowa w Wielkim Księstwie Litewskim po śmierci Witolda 135
Paul Srodecki, Gießen (Niemcy) SCHILT DER CRISTENHEITE I SCUTUM CHRISTIANITATIS — spory polsko-krzyżackie a retoryka przedmurza / tarczy na początku XV wieku 147
Joanna Karczewska, Zielona Góra - Minigajło — przodek Meysztowiczów herbu Rawicz 165
Tomasz Jaszczołt, Warszawa - Ród Niemiry z Wsielubia — Niemirowiczowie i Szczytowie herbu Jastrzębiec do połowy XVI wieku 175
Henryk Lulewicz, Warszawa - Perypetie rodu marszałka Jakuba Rałowicza herbu Pobóg (XV–XVI wiek) 251
Marek Jerzy Minakowski, Kraków - Potomkowie sygnatariuszy z Horodła w elicie Korony i Litwy kolejnych wieków 275
Grzegorz Błaszczyk, Poznań - Unia polsko-litewska w latach 1569–1795 285
Franciszek Ziejka, Kraków - PRZY LACKIM ORLE, PRZY KONIU KIEJSTUTA, ARCHANIOŁ RUSI NA PROPORCACH BŁYSŁ! Tradycje unii horodelskiej w życiu narodowym czasów niewoli 297