Zmarł prof. Jerzy Holzer

W wieku 85 lat zmarł prof. Jerzy Holzer, historyk i politolog zajmujący się najnowszymi dziejami Polski i Europy. Był współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników i współtwórcą Polskiego Porozumienia Niepodległościowego. W latach 1948-79 należał do PZPR.


 
Profesor Jerzy Holzer podczas odbierania Nagrody im. Jana Długosza w 2013 r. Źródło: www.targi.krakow.pl
 

W 1983 roku wydał pierwszą monografię poświęconą „Solidarności” – „’Solidarność’ 1980-1981. Geneza i historia”. Byłem autorem  publikacji naukowych z historii Niemiec, Polski i europejskiego komunizmu, m.in. „Polska Partia Socjalistyczna w latach 1917-1919” (1962), „Kryzys polityczny w Niemczech 1928-1930. Partie i masy” (1970), „Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej” (1974), „Europejski komunizm” (2000), „Europejska tragedia XX wieku. Druga wojna światowa” (2005), „Europa wojen 1914-1945” (2008). Za książkę pt. „Europy zimnej wojny” w 2013 r. został laureatem Nagrody im. Jana Długosza, przyznawanej za najlepszą książkę humanistyczną. Od 1989 r. był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, od 1990 profesorem Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, a od 2004 profesorem w Collegium Civitas.

Profesor Holzer popierał ideę budowy Muzeum Historii Polski. W lutym 2013 roku znalazł się wśród kilkudziesięciu wybitnych postaci, którzy wystosowali list otwarty w sprawie budowy siedziby Muzeum Historii Polski, adresowany do władz.

Jerzy Holzer był członkiem Rady Redakcyjnej książki „Węzły Pamięci Niepodległej Polski”, której Muzeum Historii Polski było współwydawcą. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem prof. pt. „Socjaliści”, który znalazł się we wspomnianym tomie.

2015-01-15