Nagroda KLIO i PRO MEMORIA dla Muzeum Historii Polski

Publikacja „Powstanie styczniowe w europejskiej ilustracji prasowej. Grafika z kolekcji Krzysztofa Kura” wydana przez Muzeum Historii Polski oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymała dwa prestiżowe wyróżnienia – nagrodę Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa PRO MEMORIA oraz nagrodę KLIO w kategorii edytorskiej. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 27 listopada 2014 r. na Zamku Królewskim w Warszawie podczas otwarcia XXIII Targów Książki Historycznej.


Nagroda KLIO jest przyznawana od 1995 r. przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. To wyróżnienie dla polskich autorów i wydawców zajmujących się literaturą historyczną, za ich wkład w popularyzację historii i literatury w Polsce. Nagroda przyznawana jest corocznie podczas warszawskich Targów Książki Historycznej za publikacje wydane w ciągu ostatnich dwóch lat.

 

 
Od lewej: Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie Andrzej Rottermund, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Maciej Jankowski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska, Dyrektor Generalny MKiDN Jacek Olbrycht

 

W tym roku Jury nagrody KLIO, obradujące pod przewodnictwem prof. Tomasza Szaroty, z udziałem profesorów: Tomasza Kizwaltera, Jana Kieniewicza, Henryka Samsonowicza, Janusza Tazbira oraz redaktorów Mariana Turskiego i Tomasza Łubieńskiego, wybierało laureatów w czterech kategoriach (autorska, monografia naukowa, edytorska oraz varsaviana) spośród 148 propozycji książek wydanych w latach 2013-14.

 

 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska wspólnie z Dyrektorem Muzeum Historii Polski Robertem Kostro odbierają nagrodę KLIO w kategorii edytorskiej
 
 
 
Anna Grochal, Ewa Milicer i Kamila Pijanowska – autorki albumu „Powstanie styczniowe w europejskiej ilustracji prasowej. Grafika z kolekcji Krzysztofa Kura” odbierają nagrodę PRO MEMORIA z rąk sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzeja Kunerta
 
 
 
Członek Rady Muzeum Historii Polski Andrzej Friszke odbiera nagrodę KLIO w kategorii autorskiej za książkę „Rewolucja Solidarności 1980-1981”
 
 
 
 Goście podczas uroczystości wręczenia nagród i otwarcia XXIII Targów Książki Historycznej
 
 
 
Prowadzący uroczystość Marek Zając


Album „Powstanie styczniowe w europejskiej ilustracji prasowej. Grafika z kolekcji Krzysztofa Kura”, w opracowaniu Anny Grochali, Ewy Milicer i Kamilli Pijanowskiej, to eleganckie wydawnictwo okolicznościowe wieńczące obchody 150. rocznicy powstania styczniowego. Publikacja zawiera ponad 400 XIX-wiecznych grafik podzielonych tematycznie na następujące kategorie: wydarzenia, portrety, typy oraz ubiory ludowe i wojskowe, przedstawienia symboliczne i alegoryczne, satyra, album „En Pologne par Cham”, „Faucheurs de la Mort” (Kosynierzy śmierci) Alexandre’a de Lamothe’a. Każda z grafik opatrzona jest szczegółową informacją o prezentowanym wydarzeniu, miejscu oraz o samej grafice. Dodatkową wartością merytoryczną albumu jest szczegółowe opracowanie, przydatne dla badaczy tematu i hobbystów: biogramy autorów ilustracji, pełna bibliografia oraz indeks ilustracji w czasopismach.

Pełna lista tegorocznych laureatów w załączniku.

2014-11-27