Nowa wystawa MHP na Google: Rozdzieranie żelaznej kurtyny

Z okazji 25-lecia wydarzeń Jesieni Ludów powstała nowa wirtualna wystawa Muzeum Historii Polski na platformie Instytutu Kulturalnego Google pt. „Rozdzieranie żelaznej kurtyny. Gesty wolności i pojednania. 1945-1989”.


Informacje o wydarzeniach w Polsce w 1989 r. – Okrągłym Stole, wyborach czerwcowych i powołaniu pierwszego niekomunistycznego premiera – obiegły cały świat.  Jesienią 25 lat temu setki tysięcy ludzi w całej Europie Środkowo-Wschodniej zaczęły masowo demonstrować i domagać się zmian.  Wobec tak dużego ożywienia społeczeństw władze nie mogły pozostać bierne. Kolejne tygodnie 1989 roku to czas upadku muru berlińskiego, czechosłowackiej aksamitnej rewolucji, rozpoczęcia rozmów opozycji z rządem w Bułgarii. Jesień Ludów jedynie w Rumunii skończyła się rozlewem krwi.

Koniec roku 1989 był końcem pewnej epoki w tej części świata. Jednak demokratyczne przemiany były zwieńczeniem co najmniej kilkudziesięciu lat zrywów wolnościowych, demonstracji i konfliktów, czasami krwawo tłumionych. Skomplikowany proces dochodzenia do wolności rozwijany był zarówno przez politycznych przywódców, zbiorowości, jak i jednostki, które potrafiły swoje idee przełożyć na język obrazów czytelnych dla opinii publicznej.

Nowa wirtualna wystawa Muzeum Historii Polski przedstawia wybór obrazów, które w szczególny sposób ukazują polski wkład w obalenie żelaznej kurtyny – solidarność z węgierskimi „bratankami” w czasie rewolucji na Węgrzech w 1956 r.; gest sprzeciwu wobec inwazji na Czechosłowację w 1968 r., jakim było samospalenie Ryszarda Siwca; uklęknięcie kanclerza Niemiec Willy’ego Brandta przed pomnikiem Bohaterów Getta w 1970 r.; gesty i słowa papieża Jana Pawła II; zwycięstwo strajkujących i powstanie „Solidarności”, znak „V” pierwszego niekomunistycznego premiera w Europie Środkowo-Wschodniej czy w końcu znak pokoju wymieniony przez Tadeusza Mazowieckiego z kanclerzem Niemiec Helmutem Kohlem. 

Muzeum Historii Polski dotychczas przygotowało sześć wystaw pokazywanych na platformie Instytutu Kulturalnego Google. W czerwcu br. z okazji obchodów 25-lecia pierwszych wolnych wyborów w Polsce zaprezentowana została „Polska droga do wolności” – unikatowe obrazy Erazma Ciołka, przybliżające drogę społeczeństwa polskiego do wyborów 4 czerwca, począwszy od pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski w czerwcu 1979 roku, aż po zaprzysiężenie Lecha Wałęsy na Prezydenta RP w grudniu 1990 roku. We wrześniu br. odsłonięta została także wystawa „Witold Pilecki” prezentująca losy współzałożyciela Tajnej Armii Polskiej i żołnierza Armii Krajowej od urodzenia w 1901 roku, przez działalność konspiracyjną i organizowanie ruchu oporu w KL Auschwitz, aż po skazanie przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci w 1948 r. O powstaniu ruchu „Solidarność” i impulsie, jaki dał on innym narodom za żelazną kurtyną do walki o odzyskanie wolności, mówi również wystawa „Solidarność i upadek żelaznej kurtyny”. Kolejnymi wystawami Muzeum Historii Polski były: „Rozdzieleni przez historię (1939-1989)”, czyli wspomnienia członków rodzin rozdzielonych przez II wojnę światową i epokę komunizmu, "Jan Karski. Bohater ludzkości" o losach człowieka, który podjął próbę przedstawienia aliantom informacji o Holokauście i sytuacji Żydów i Polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej oraz „Andrzej Bobkowski. Rider on the Storm” o życiu i twórczości autora „Szkiców piórkiem”.

Na platformie Instytutu Kulturalnego Google dostępne są również zbiory ponad 500 innych instytucji kultury z ponad 60 krajów. Wśród nich jest ponad 6 milionów różnych obiektów muzealnych, autorstwa ponad 8 tysięcy artystów oraz ponad 57 tysięcy dzieł sztuki, z których 96 można   podziwiać w gigapikselowej rozdzielczości.

2014-11-13