Powstanie styczniowe w europejskiej ilustracji prasowej. Grafika z kolekcji Krzysztofa Kura

Katalog jest eleganckim wydawnictwem okolicznościowym wieńczącym obchody 150. rocznicy powstania styczniowego.


Wstęp historyczny pt. „Echa powstania styczniowego na zachodzie Europy” przygotował znawca tematu, prof. dr hab. Wiesław Caban, wstęp merytoryczny dotyczący grafik prezentowanych w albumie – „Powstanie styczniowe w ilustracji prasowej XIX wieku” – specjalistka zajmująca się XIX-wieczną grafiką – Anna Grochala, kuratorka Gabinetu Rycin i Rysunków Muzeum Narodowego.

Każda z 416 grafik opatrzona jest szczegółową informacją o prezentowanym wydarzeniu, miejscu oraz o samej grafice.

Grafiki prezentowane w albumie podzielone są tematycznie na:
- Wydarzenia (poz. 1-150) – oprac. Ewa Milicer
- Portrety (poz. 151-216) – oprac. Anna Grochala
- Typy oraz ubiory ludowe i wojskowe (poz. 217-231) – oprac. Anna Grochala
- Przedstawienia symboliczne i alegoryczne (poz. 232-238) – oprac. Anna Grochala
- Satyra (poz. 239-289), oprac. Kamilla Pijanowska
- Album En Pologne par Cham (poz. 290-350) – oprac. Kamilla Pijanowska
- Faucheurs de la Mort (Kosynierzy śmierci) Alexandre’a de Lamothe’a (poz. 351-416) – oprac. Kamilla Pijanowska
 
Dodatkową wartością merytoryczną albumu jest również szczegółowe opracowanie, przydatne dla badaczy tematu i hobbystów: biogramy autorów ilustracji, pełna bibliografia oraz indeks ilustracji w czasopismach.
 
Z recenzji dr hab. Jolanty Talbierskiej:
„[…] praca stanowi pionierską próbę usystematyzowania i omówienia europejskiej ilustracji prasowej związanej z powstaniem styczniowym w aspekcie historyczno-artystycznym. O znaczeniu tego wydarzenia dość powiedzieć, że tak pomyślana publikacja jest pierwszą tego rodzaju w Polsce i w skali powszechnej, łączy bowiem zawartą w eseju faktograficzną historię o powstaniu styczniowym, a w zasadzie o kontekstach, zależnościach, uwikłaniach i reperkusjach politycznych, społecznych i opiniotwórczych w Europie (z położeniem nacisku na Anglię i Francję) z katalogiem patriotyczno-artystycznej kolekcji, wypełnionym arcyciekawym i zarazem trudnym do opracowania materiałem ikonograficznym. […]
Układ ikonograficzny wskazał na zainteresowanie zagranicznych odbiorców konkretnymi postaciami i wydarzeniami, wydobył pewne tendencje i różnice w prezentowaniu „sprawy polskiej”, zwłaszcza w satyrze politycznej”.
 
"Powstanie styczniowe pozostawiło trwały ślad w świadomości Polaków, nie tylko w wymiarze narodowym – państwowym, ale także społecznym, mając bezpośredni wpływ zarówno na wielu naszych Rodaków, którzy czynnie uczestniczyli w tym zrywie, jak i na losy ich bliskich. Dziś, gdy już odeszli naoczni świadkowie, winniśmy tym bardziej stać na straży pamięci tamtych wydarzeń.
Niniejsza publikacja to dzieło wyjątkowe, nowatorska próba usystematyzowania i omówienia pod względem historyczno-artystycznym europejskiej ilustracji prasowej związanej z powstaniem styczniowym. Mam nadzieję, że książka ta spotka się z Państwa życzliwym przyjęciem, przypominając ludzi i wydarzenia powstania, które stanowiło ważny krok do tego, byśmy dziś mogli cieszyć się wolną i niepodległą Ojczyzną."

Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zainteresowanych kupnem książki prosimy o kontakt z panią Krystyną Sałańską, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tel. (22) 42 10 569, ksalanska@mkidn.gov.pl 

 
ISBN: 978-83-62622-35-1
 
Wydawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski w Warszawie
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 623
Oprawa: twarda
Format: A4 (powiększony)
 
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Wiesław Śladkowski, dr hab. Jolanta Talbierska
Tłumaczenie:
- z j. francuskiego:  Agnieszka Zagórska-Robert, Ewa Milicer, Kamilla Pijanowska
- z j. szwedzkiego: Wojciech Łygaś
- na j. angielski: Tadeusz Mirecki
- na j. rosyjski: Eugenia Dąbkowska
Redakcja: Maria Dłutek
Koordynacja wydawnicza: Adam Pietrucha, Dorota Szkodzińska
Skany rycin: atwork.pl
Projekt graficzny: LAVENTURA Maciej Sawicki
 

Powstanie styczniowe w europejskiej ilustracji prasowej. Grafika z kolekcji Krzysztofa Kura / Anna Grochala, Ewa Milicer, Kamilla Pijanowska

Spis treści
 
Przedmowa – minister Małgorzata Omilanowska - 7
Foreword - 8
Вступление - 9
Moja kolekcja – Krzysztof Kur - 10
Echa powstania styczniowego na zachodzie Europy – Wiesław Caban - 12
Powstanie styczniowe w ilustracji prasowej XIX wieku.
Kilka uwag na marginesie kolekcji Krzysztofa Kura – Anna Grochala - 27
The January Uprising in press illustrations in the 19th century.
Some sidenotes to the catalogue of the collection of Krzysztof Kur - 32
Январское восстание в иллюстрациях из периодической печати XIX века.
Некоторые замечания по поводу каталога коллекции Кшиштофа Кура - 38
 
KATALOG

Nota redakcyjna - 46
Wydarzenia (poz. 1-150) – oprac. Ewa Milicer - 47
Portrety (poz. 151-216) – oprac. Anna Grochala 271
Typy oraz ubiory ludowe i wojskowe (poz. 217-231) – oprac. Anna Grochala - 369
Przedstawienia symboliczne i alegoryczne (poz. 232-238) – oprac. Anna Grochala - 387
Satyra (poz. 239-289) – oprac. Kamilla Pijanowska - 401
Album En Pologne par Cham (poz. 290-350) – oprac. Kamilla Pijanowska - 465
Faucheurs de la Mort (Kosynierzy Ęmierci)
Alexandre’a de Lamothe’a (poz. 351-416) – oprac. Kamilla Pijanowska - 533
Biogramy autorów ilustracji i indeks – oprac. Anna Grochala - 610
Bibliografia - 620
Indeks ilustracji w czasopismach - 622