Debata „Dialog kultur pamięci w regionie ULB”

7 listopada w Domu Literatury w Warszawie miała miejsce debata o wzajemnych relacjach współczesnej historiografii białoruskiej, litewskiej, polskiej i ukraińskiej, zorganizowana przez Muzeum Historii Polski wspólnie z Forum Dialogu i Współpracy Polska-Litwa oraz Polskim PEN Club. 


Podstawą do dyskusji była wydana przez Muzeum Historii Polski książka Dialog kultur pamięci w regionie ULB pod redakcją Alvydasa Nikzentaitisa i Michała Kopczyńskiego.

Punktem wyjścia debaty był sformułowany w latach 70-tych XX wieku przez Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego pogląd o konieczności rewizji polskich stereotypów dotyczących relacji między Polską a krajami strefy ULB, głęboko zakorzenionych w historii, która z kolei – zgodnie ze słowami Mieroszewskiego – „góruje nad teraźniejszością jako ojcem nad swym małoletnim synem”. Dyskutanci omówili wpierw, w jaki sposób wspólna przeszłość była i jest nadal wykorzystywana w polityce pamięci Polski, Białorusi, Ukrainy i Litwy. W konkluzji zgodzono się, że historia w życiu omawianych narodów ma na tyle poważne znaczenie, że kładzie się cieniem na wzajemnych relacjach. Nie można więc jej pozostawić wyłącznie akademickim historykom. Chcąc doprowadzić do wzajemnego zrozumienia i zbliżenia między narodami, należy prowadzić politykę pamięci podkreślającą wspólną przeszłość, ale też nie należy przemilczać momentów tragicznych. 
 
Fot. MHP/Łukasz Wojtach.
 
 
 
2014-11-10