Akcja „Zapal znicz pamięci” 2014

Akcja „Zapal znicz pamięci” miała na celu upamiętnienie zamordowanych przez Niemców 40 tys. polskich obywateli z terenów siłą włączonych do III Rzeszy na początku II wojny światowej. Akcję wsparło Muzeum Historii Polski i portal historyczny www.dzieje.pl.


 

W niedzielę, 26 października, w miejscach kaźni zapłonęły znicze – przy tablicach informujących o rozstrzeleniach, grobach i zbiorowych mogiłach.

Wydarzenie „Zapal znicz pamięci” objęło Wielkopolskę, Pomorze, Kujawy, Śląsk, ziemię łódzką i ciechanowską, czyli tereny zachodnich kresów II Rzeczypospolitej, które po wybuchu II wojny światowej zagrabiła i siłą inkoroprowała III Rzesza.

Na ziemiach wcielonych do nazistowskich Niemiec zamordowano – tylko do końca 1939 r. – 40 tysięcy osób, przedstawicieli elit społeczeństwa II RP. Doświadczeniem mieszkańców tych terenów od pierwszego dnia agresji niemieckiej w 1939 r. był szczególnie nasilony terror i egzekucje; na masową skalę wysiedlano ludność polską, a na ich miejsce osiedlano Niemców.

 

 

W ramach akcji „Zapal znicz pamięci” uczestnicy przesyłali fotografie z miejsc, gdzie płonące znicze upamiętniały ofiary niemieckich zbrodni. Zdjęcia te można obejrzeć na stronach internetowych Radia Merkury oraz portalu www.dzieje.pl.

"Zapal znicz pamięci" to wspólny projekt pięciu regionalnych rozgłośni radiowych i pionów edukacyjnych IPN. Prowadzi je wspólnie Radio Merkury Poznań, Radio PiK, Radio Katowice, Radio Gdańsk i Radio Łódź oraz Biura Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu, Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi i Gdańsku. W akcję włączyło się Muzeum Historii Polski i portal historyczny www.dzieje.pl.

Szczegóły akcji na stronie: zapal-znicz.ipn.gov.pl

2014-10-26