Prezentacja albumu o powstaniu styczniowym

XIX-wieczne grafiki o powstaniu styczniowym z prasy europejskiej z lat 1861-1868 i publikowane w niej ilustracje pochodzące z kolekcji Krzysztofa Kura można zobaczyć w albumie wydanym przez Muzeum Historii Polski wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wczoraj na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się spotkanie promocyjne poświęcone publikacji albumu „Powstanie Styczniowe w europejskiej ilustracji prasowej. Grafiki z kolekcji Krzysztofa Kura”.


Udział w spotkaniu wzięli m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury Piotr Żuchowski, dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN Jacek Miler, dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro, zastępca dyrektora Zamku Królewskiego Przemysław Mrozowski, właściciel kolekcji Krzysztof Kur oraz współautorka albumu Anna Grochala.

 
Od lewej: Ewa Milicer, Kamila Pijanowska – współautorki albumu, Robert Kostro – dyrektor Muzeum Historii Polski, Jacek Miler – dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN, Piotr Żuchowski – sekretarz stanu w MKiDN, Przemysław Mrozowski – zastępca dyrektora Zamku Królewskiego

 

„Trochę w sposób symboliczny zamykamy dzisiaj obchody 150-lecia powstania styczniowego wydawnictwem wyjątkowym, które porządkuje dorobek kolekcjonerski Krzysztofa Kura. Grafiki przez niego zebrane są nie tylko wyjątkowym materiałem ilustratorskim pokazującym samo powstanie, ale też doskonałym materiałem pozwalającym badać różne tropy, które pojawiały się w zrywach narodowo-wyzwoleńczych" - powiedział Piotr Żuchowski podczas prezentacji albumu.

 
Piotr Żuchowski


Przemysław Mrozowski, zastępca dyrektora Zamku Królewskiego, gdzie prezentowana jest towarzysząca albumowi wystawa, podkreślił zadowolenie z wydania publikacji. „Jest ona ważna, bo nie tylko przedłuży życie ekspozycji, ale znacznie poszerzy krąg jej odbiorców. Myślę, że nigdy dość przypominania o powstaniu, które choć odchodzi w przeszłość, to okrywając się patyną tym bardziej staje się mitem założycielskim naszej wolności” - podkreślił Mrozowski.

 
Przemysław Mrozowski


Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski, przypomniał, że polska ikonografia dotycząca powstania styczniowego jest dość uboga. "Ryciny te, które można porównać z dzisiejszą fotografią prasową, są więc kapitalnym wzbogaceniem ikonografii, ukazującym zryw i rozszerzającym naszą wiedzę o tym, jak to powstanie wyglądało. Ta kolekcja pokazuje również, że powstanie funkcjonowało w świadomości europejskiej" - zaznaczył Kostro.

 
Robert Kostro


Album „Powstanie Styczniowe w europejskiej ilustracji prasowej. Grafiki z kolekcji Krzysztofa Kura" prezentuje ponad 400 rycin z lat 1861-1868. Są to drzeworyty i litografie z czasopism francuskich, angielskich, włoskich i niemieckojęzycznych oraz luźne ryciny. Prace odnoszą się do konkretnych wydarzeń, portretują różne postacie (np. kilka ujęć słynnej Henryki Pustowójtównej, powstańca-kobiety w męskim przebraniu), ale są też grafiki o charakterze alegorycznym, symbolicznym oraz satyrycznym.

 
Krzysztof Kur


Każda z 416 grafik opatrzona jest informacją o prezentowanym wydarzeniu, miejscu oraz o samej grafice. Dodatkową wartością merytoryczną albumu jest szczegółowe opracowanie, przydatne dla badaczy tematu i hobbystów: biogramy autorów ilustracji, pełna bibliografia oraz indeks ilustracji w czasopismach.

 
Spotkanie poprzedził koncert w wykonaniu zespołu Filharmonii im. Romualda Traugutta
 
 
Goście spotkania
2014-10-22