Wielka Wojna Polaków 1914-1918

28 lipca 2014 r. na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie otwarta zostanie wystawa „Wielka Wojna Polaków 1914-1918” przygotowana przez Muzeum Historii Polski z okazji 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej. Ekspozycja prezentująca służbę Polaków w armiach walczących stron oraz legionach i życie codzienne na ziemiach pod zaborami potrwa do 29 sierpnia.


Na 20 planszach zwiedzający zobaczą unikatowe zdjęcia z czasów wojny, przegląd ówczesnej prasy, ikonografię oraz wybrane fragmenty z pamiętników i dzienników osób biorących udział w walkach na frontach i ludzi starających się prowadzić normalne życie m.in. Pawła Hulki-Laskowskiego, Marii Dąbrowskiej, Michała Kryspina Pawlikowskiego, Laury Turczynowicz, Ferdynanda Goetla i innych. Na wystawie zaprezentowane zostaną również – znajdujące się w zbiorach Muzeum Historii Polski – pocztówki, grafiki i plakaty propagandowe poświęcone losom ludności polskiej oraz odzyskaniu niepodległości.

 


Autorami scenariusza i koncepcji wystawy są: prof. Michał Kopczyński, Łukasz Kubacki oraz Michał Szukała.

Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających od 28 lipca do 29 sierpnia 2014 r. na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Wersja multimedialna wystawy zostanie zaprezentowana w Kinie ILUZJON w okresie październik-grudzień 2014 r. podczas przeglądu filmowego, współorganizowanego przez Muzeum Historii Polski.

2014-07-10