Konkurs na komiks o Janie Karskim rozstrzygnięty!

„Jan Karski – Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” pod takim tytułem uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych tworzyli komiks o bohaterze Polskiego Państwa Podziemnego. Celem konkursu było upamiętnienie i popularyzacja postaci Emisariusza w związku z ustanowionym przez Sejm RP Rokiem Jana Karskiego. Muzeum Historii Polski było współorganizatorem wydarzenia.


Na konkurs napłynęło kilkadziesiąt prac z całej Polski. Decyzją Jury za najlepsze uznano prace uczniów z Zespołu Szkół – Gimnazjum w Pustelniku (w kategorii szkoły gimnazjalnej) oraz z Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie (w kategorii szkoły ponadgimnazjalnej).
 
Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą zwycięzców (LINK) oraz obejrzenia nagrodzonych prac (LINK).
 
Organizatorami konkursu oprócz Muzeum Historii Polski w Warszawie są: Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce, Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Muzeum Historii Żydów Polskich.

2014-06-16