Węzły pamięci niepodległej Polski

Od Grunwaldu po Bitwę Warszawską. Od renesansowego Zamościa po modernistyczną Gdynię. Od Wisły po Puszczę Nalibocką. Od wianków po Poloneza. Od polskich imienin do polskiej kuchni. Od folwarku do COP.


A także dziesiątki nazw kresowych miejscowości. Przywileje szlacheckie i inne osiągnięcia prawne Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wydana przez Muzeum Historii Polski, Fundację Węzły Pamięci i wydawnictwo Znak książka Węzły pamięci niepodległej Polski to leksykon 383 pojęć, które określają polską tożsamość.

Opracowania tych haseł wspólnie podjęła się grupa znamienitych polskich historyków, socjologów, literaturoznawców i przedstawicieli innych dyscyplin humanistycznych. Inspirację dla tego projektu stanowiła słynna praca historyka Pierre'a Nory, który w trzech tomach zebrał i opisał francuskie „miejsca pamięci”. Inicjator książki, prof. Zdzisław Najder, zamiast „miejsc” użył pojęcia „węzłów”.

Autorzy Węzłów pamięci odpowiadają na pytanie, w imię jakiej Polski przedzierali się na Zachód ochotnicy do Polskich Sił Zbrojnych oraz żołnierze Armii Krajowej. Te hasła razem tworzą portret polskości, z którym utożsamiały się pokolenia II Rzeczypospolitej. Autorzy przypominają spuściznę kulturową państwa wieloetnicznego i wielokulturowego, tradycję Polski obywatelskiej, pojmowanej przez kolejne pokolenia jako dobro wspólne.

Ta postać Polski Niepodległej, która trwała w zmiennym, ale ciągłym kształcie geograficznym i społecznym przez tysiąc lat została przerwana wraz z końcem II wojny światowej. II RP była jej ostatnim wcieleniem. „Węzły pamięci...” stanowią próbę rekonstrukcji dawnej mapy pojęć i wyobrażeń o utraconej Atlantydzie.

Czytelnik sam może ocenić, na ile przedstawiony w książce świat polskiej wyobraźni faktycznie przeszedł do historii, a na ile jego elementy przetrwały w pamięci Polaków i kształtują naszą tożsamość dzisiaj.

Publikacja zawiera także obszerny wybór fotografii, w większości publikowanych po raz pierwszy, które składają się na panoramiczny obraz II Rzeczpospolitej. Do książki dołączone są także dwie płyty CD. Na pierwszej z nich, zatytułowanej „Pieśni i piosenki”, zebrane zostały utwory, które były popularne w II RP i nadal są jeszcze śpiewane. Druga płyta pt. „Głosy i dźwięki” zawiera charakterystyczne sygnały masowo słuchanego radia oraz głosy wybitnych postaci polskiej historii.

Węzły pamięci niepodległej Polski, opracowanie zbiorowe

Zespół redakcyjny: Zdzisław Najder, Anna Machcewicz, Michał Kopczyński, Roman Kuźniar, Bartłomiej Sienkiewicz, Jerzy Stępień, Wojciech Włodarczyk
Wydawca: SIW Znak
Wydanie I, Kraków-Warszawa 2014
ISBN: 978-83-240-3130-6
Cena: 89,90 zł
Twórcy: Muzeum Historii Polski w Warszawie, Fundacja Węzły Pamięci
Twórcy dodatku muzycznego: Polskie Radio S.A., Fundacja Węzły Pamięci
Partner: Ośrodek KARTA
Patronat medialny: Polskie Radio S.A., Tygodnik POLITYKA

Zapraszamy do zapoznania się z wprowadzeniem do publikacji: LINK