Wielkie Księstwo Litewskie. Wspólna historia, podzielona pamięć

Wielkie Księstwo Litewskie. Wspólna historia, podzielona pamięć to obraz dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego w ujęciu jednego z czołowych współczesnych historyków litewskich.


Ich pogląd na dzieje własnego kraju odbiega od punktu widzenia historyków polskich. Tym bardziej należy udostępnić polskim czytelnikom publikację tak rzetelną i obiektywną, w której profesor Bumblauskas dopisał rozdziały przeznaczone specjalnie do polskiej edycji. 

Spis treści:

I. Część encyklopedyczna
Zapomniane i rzeczywiste państwo europejskie
Wielkie Księstwo Litewskie: fakty

II. Trzy epoki dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego
Mocarstwo pogańskie i prawosławne w XII – XIV stuleciu

III. W drodze do Polski i Europy
Epoka skoku cywilizacyjnego

IV. Wielkie Księstwo Litewskie jako część Rzeczypospolitej
Obojga Narodów i barokowej Europy
Przespana epoka baroku

V. Losy idei Wielkiego Księstwa Litewskiego w XIX–XX stuleciu
Wielkie Księstwo Litewskie we władzy carów

VI. Dziedzictwo i pamięć Wielkiego Księstwa Litewskiego: Polska,
Ukraina, Białoruś i Litwa

Rozdarte i rozproszone dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego Cienie Wielkiego Księstwa Litewskiego: bibliografia i ikonografia

VII. Postscriptum
Grunwald: nierozstrzygnięte kwestie
Konstytucja 3 Maja a amnezja historyczna Litwy i Polski
Tysiąclecie Litwy: dwie odrzucone alternatywy
Zazdrość o Wilno i podziały pamięci Wielkiego Księstwa Litewskiego
Historia Litwy: koncepcje historyków i pamięć historyczna

Alfredas Bumblauskas
Bellona, Muzeum Historii Polski w Warszawie
listopad 2013, Warszawa

Cena: 25 zł (w tym 5% VAT) + koszt wysyłki