Konkurs na wystawę plenerową „Odwaga i pojednanie”

Muzeum Historii Polski ogłasza konkurs na wystawę plenerową na temat pojednania polsko-niemieckiego. Ekspozycja powstaje z okazji 25. rocznicy „mszy pojednania” z udziałem premiera Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Helmuta Kohla, jaka miała miejsce w Krzyżowej 12 listopada 1989 r. Prace konkursowe można składać do 17 kwietnia 2014 r.


 

Projektowana przestrzeń oraz wystawa „Odwaga i pojednanie” mają na celu przedstawienie w nowoczesny sposób „mszy pojednania” jako punktu dojścia i wyjścia w relacjach polsko-niemieckich oraz wielopłaszczyznowego – inicjowanego przez pojedyncze osoby lub grupy osób z PRL, NRD i RFN – procesu zbliżenia między Polską a Niemcami po II wojnie światowej.
 
W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

 1. Zbigniew Maćków
 2. Andrea Genest
 3. Iwona Kozłowska
 4. Maria Poprzęcka
 5. Rafał Borkowski
 6. Kazimierz Łatak
 7. Jarosław Trybuś
 8. Michał Urban
 9. Kazimierz Wóycicki
 10. Piotr Podgórski
 11. Katarzyna Sadowy

 

Termin składania prac mija 17 kwietnia 2014 r. o godz. 15.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 kwietnia 2014 r.
 
„Odwaga i pojednanie” to wystawa, która powstanie na terenie kompleksu Fundacji „Krzyżowa”. Ekspozycja będzie mieć formę interaktywnej wystawy o charakterze edukacyjnym. Otwarcie jej planowane jest na 12 listopada 2014 – w 25. rocznicę „mszy pojednania”.
 
Szczegółowe informacje w załącznikach:

 1. Regulamin konkursu
 2. Scenariusz wystawy
 3. Opinia konserwatora zabytków we Wrocławiu
 4. Mapa
 5. Obrys
2014-04-03