Konkurs na projekt strony internetowej Muzeum Historii Polski

Muzeum Historii Polski oraz Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej zapraszają do udziału w konkursie na projekt strony internetowej Muzeum. Konkurs ma formułę II etapową, a budżet wraz z wdrożeniem strony wynosi 50 000 zł. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy do 13 kwietnia 2014 (włącznie) przesłać portfolio pokazujące zrealizowane strony www - na ich podstawie jury wybierze 3 finalistów, którzy zostaną zaproszeni do odpłatnego wykonania propozycji nowej strony Muzeum. Zwycięzcę poznamy do końca maja 2014 r.


 

Nowa strona powinna charakteryzować się nowoczesnością, funkcjonalnością, czytelnością oraz responsywnym wyglądem. Może, ale nie musi, opierać się na merytorycznej zawartości obecnej strony oraz informacjach opisanych w specyfikacji (załącznik nr 1 do Regulaminu).


Formuła konkursu:


I etap: zgłaszanie przez projektantów/firmy projektowe portfolio, które zawiera minimum 2 przykładowe realizacje funkcjonujących stron/serwisów www (z podaniem ich adresów) spośród, których wyłonionych zostanie trzech najlepszych projektantów
II etap: wykonanie wstępnych koncepcji nowej strony – wstępna koncepcja strony obejmuje dwa różne projekty graficzne strony głównej oraz minimum dwie różne podstrony (łącznie minimum 4 podstrony, po dwie dla każdej koncepcji) oraz prezentacja trzech zwycięskich prac w siedzibie Organizatora. Polegać będzie ona na przedstawieniu i szczegółowym omówieniu danego projektu przed Komisją Konkursową.

Spośród trzech projektów z II etapu zostanie wyłoniony zwycięzca, z którym zostanie podpisana umowa na realizację i wdrożenie strony internetowej.


Terminy konkursu:


I etap: przesłanie portfolio z min.2 realizacjami stron www: do 13 kwietnia 2014 r. do godz. 23:59 na adres: konkurs@muzhp.pl
Decyduje data wpływu e-maila na serwer pocztowy Organizatora.
Rozstrzygnięcie I etapu (wybór trzech projektantów/firm): do 25 kwietnia 2014 r.
II etap: przygotowanie wstępnych projektów: do 18 maja 2014 r.
II etap: rozmowy/prezentacje projektów: do 23 maja 2014 r.
Wyłonienie najlepszej koncepcji oraz ogłoszenie wyników: do 30 maja 2014 r.


Nagrody:


Wynagrodzenie dla półfinalistów konkursu: 1000 zł brutto
Wynagrodzenie dla zwycięzcy za zrealizowanie przedmiotu konkursu (projekt strony internetowej wraz z wdrożeniem i przekazaniem praw autorskich): maksymalnie 50.000 zł brutto (w drodze negocjacji)

 

Komisja Konkursowa:


a. Marek Stremecki – Kierownik Działu Promocji MHP,
b. Dorota Szkodzińska – Kierownik Działu Wydawnictw i Zasobów Cyfrowych MHP,
c. Lena Dąbkowska-Cichocka – Pełnomocnik Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju MHP,
d. Gabriela Sierocińska-Dec – Główny specjalista Działu Edukacyjnego MHP,
e. dr Dawid Korzekwa – projektant, prezes STGU,
f. Marcin Strzałkowski – art director, K2.

Zapraszamy do udziału.

Regulamin konkursu dostępny w załączniku.

Kontakt:
Wojciech Paduch
wojciech.paduch@muzhp.pl

2014-03-26