Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945. Od Wersalu do Jałty

Jan Karski – legendarny kurier i emisariusz władz Polskiego Państwa Podziemnego, świadek Holokaustu – opracował dzieje polityki wielkich mocarstw wobec Polski w okresie od I wojny światowej do układu jałtańskiego. Burzył obecny w wielu umysłach „romantyczny” mit o doniosłości znaczenia Polski w Europie, ujawniając wiele nieznanych faktów politycznych z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Patronem honorowym książki „Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945. Od Wersalu do Jałty” jest Muzeum Historii Polski.W swojej książce autor szukał odpowiedzi na pytania, które dręczą Polaków do dzisiaj. Dlaczego wielkie mocarstwa torpedowały wszelkie starania Polaków do stworzenia koalicji państw Europy Środkowej i Wschodniej? Dlaczego ponieśliśmy klęskę, będąc w zwycięskim obozie koalicji antyhitlerowskiej? Co wpłynęło na ukształtowanie powojennej Polski? Autor wykorzystał wiele zapisów dokumentalno-archiwalnych, wspomnienia czołowych mężów stanu oraz publikacje wybitnych uczonych. Konkluzja zaś jest niewesoła – w ostatecznym rozrachunku Polska była zaledwie przedmiotem polityki wielkich mocarstw oraz funkcją zmieniających się wzajemnych stosunków między nimi.

 


Timothy Snyder we wstępie do książki pisze: „Powód, dla którego studium to warto wznawiać i czytać nie ogranicza się jedynie do przypomnienia niezłomnej postawy autora. Wielkie mocarstwa wobec Polski to książka samowystarczalna jako dzieło klasyczne, niestety zapomniane. Przypomina nam o cnotach tradycyjnej historii dyplomacji. Karski bardzo starannie dobrał tytuł: Wielkie mocarstwa wobec Polski, a nie Polska i wielkie mocarstwa. Wielkie mocarstwa w geopolityce mają większe znaczenie, lecz w tym dziele ich pozycja nie została przedstawiona jako efekt niezrozumiałej małostkowości, spisku czy nieumiejętności zrozumienia cnót i wartości Polski. Wielkie mocarstwa nie są widziane w książce oczyma Polaków, lecz zostały przedstawione tak, jak postrzegały się same: jak widziały siebie i własne interesy”.

Karski uważał „Wielkie mocarstwa wobec Polski” za dzieło swojego życia, gorzką próbę zrozumienia sytuacji Polski na arenie międzynarodowej. Książka ta może być inspiracją dla wszystkich ludzi, którzy chcą zrozumieć trudną sytuację geopolityczną Polski i wynikające z niej konsekwencje.

Książkę opublikowało Wydawnictwo Poznańskie. Patronem honorowym książki jest Muzeum Historii Polski. Partnerem strategicznym książki „Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945. Od Wersalu do Jałty” jest Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego. Patronami medialnymi książki są: Program Pierwszy Polskiego Radia, TVP Historia, Newsweek Historia, Rzeczpospolita. Książka dostępna jest w m.in. w sieci księgarń Empik i Matras.

2014-03-06