Dyskusja wokół „Polityki Polskiej”

„Między Polską naszych pragnień a Polską naszych możliwości. Wokół +Polityki Polskiej+ – pisma, które w latach 80. współtworzyli m.in. Jacek Bartyzel, Marek Gadzała, Aleksander Hall, Marek Jurek, Kazimierz M. Ujazdowski, Wiesław Walendziak, Tomasz Wołek” - pod takim tytułem odbędzie się spotkanie w Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie związane z nowo wydaną antologią tekstów z „Polityki Polskiej”. Dyskusja odbędzie się w czwartek, 13 marca, o godz. 18.


 
„Polityka Polska” stała się w latach 80. XX wieku jednym z najważniejszych ośrodków krystalizacji myśli i strategii prawicowej opozycji antykomunistycznej. Jej znaczenie polegało przede wszystkim na stworzeniu języka, którym pod koniec lat 80. i w latach 90. niemal cała prawica (i nie tylko) opisywała rzeczywistość schyłkowego PRL-u, proces odzyskiwania suwerenności przez Polaków, dominację na scenie politycznej postsolidarnościowej lewicy, ale i wewnątrz prawicowe spory” – pisze we wstępie do antologii Artur Wołek. Zestawienie artykułów z lat 80. i 90. pozwala zaobserwować, jak kształtowała się myśl i idące za nią działania przed i po zmianie ustroju. Jak duży rozdźwięk powstał między Polską, jakiej autorzy pragnęli, a państwem, w jakim następnie mogli działać i które też mogli kształtować.


Dyskusję z udziałem redaktorów i autorów pisma oraz redaktorów antologii tekstów z „Polityki Polskiej” – dr. Arturem Wołkiem i dr Małgorzatą Bartyzel poprowadzi Mateusz Matyszkowicz („Teologia Polityczna”, kwartalnik „Fronda”).


Organizatorami spotkania są: Muzeum Historii Polski, Ośrodek Myśli Politycznej oraz Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Dyskusja odbędzie się w Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego przy ul. Czerniakowskiej 178A w Warszawie.

Wstęp na spotkanie jest wolny.
 

 

Podczas spotkania będzie można kupić książkę „Polska naszych pragnień. Polska naszych możliwości” w cenie promocyjnej - 30 zł.

2014-03-06