Polska naszych pragnień, Polska naszych możliwości - antologia "Polityki Polskiej"

Polska naszych pragnień. Polska naszych możliwości – to tytuł antologii tekstów z lat 80. i 90. pochodzących z „Polityki Polskiej”, pisma środowisk Ruchu Młodej Polski. Publikację wydali Ośrodek Myśli Politycznej i Muzeum Historii Polski.


Antologia – pod redakcją Małgorzaty Bartyzel i Artura Wołka – zawiera 34 teksty autorstwa m.in. Jacka Bartyzela, Wiesława Chrzanowskiego, Mirosława Dzielskiego, Aleksandra Halla, Lecha Jeziornego, Marka Jurka, Rafała Matyi, Kazimierza Michała Ujazdowskiego, Wiesława Walendziaka i Pawła Ziółka.

„Polityka Polska” stała się w latach 80. XX wieku jednym z najważniejszych ośrodków krystalizacji myśli i strategii prawicowej opozycji antykomunistycznej. Jej znaczenie polegało przede wszystkim na stworzeniu języka, którym pod koniec lat 80. i w latach 90. niemal cała prawica (i nie tylko) opisywała rzeczywistość schyłkowego PRL-u, proces odzyskiwania suwerenności przez Polaków, dominację na scenie politycznej postsolidarnościowej lewicy, ale i wewnątrzprawicowe spory” – pisze we wstępie do antologii Artur Wołek. Autor podkreśla, że pismo stało się prawdziwą szkołą myślenia i działania politycznego dla ludzi, którzy w III Rzeczypospolitej znaleźli się w tak odmiennych ugrupowaniach jak Unia Demokratyczna i Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe oraz redagowali „Gazetę Wyborczą”, „Gościa Niedzielnego” i „Pro Fide, Rege et Lege”.

W antologii znajdziemy m.in. tekst Tomasza Wołka pt. „Jaka prawica jest Polsce potrzebna” i artykuł Marka Jurka o rodowodzie i perspektywach prawicy. W w ostatnim akapicie tego tekstu, autor konkludował, że „odrodzenie prawicy jest konieczne, o ile przetrwać ma idea społeczeństwa obywatelskiego.

Antologia jest pierwsza książką z serii „Polskie tradycje intelektualne – źródła”
 
Artur Wołek, „Polityka Polska”, czyli szkoła językowa polskiej prawicy

Między Polską naszych pragnień a Polską naszych możliwości
- Aleksander Hall, „Próba spojrzenia”
- Tomasz Wołek, Polityka polska i "Polityka Polska”
- Wiesław Chrzanowski, „Rzecz o obronie czynnej. Modele oporu”
- „Między Polską naszych pragnień a Polską naszych możliwości”
- Jacek Bartyzel, „Uwagi o aktualnym stanie kultury politycznej w Polsce”
- Jacek Bartyzel, „Uznać państwo?”
- Aleksander Hall, „Nowa sytuacja - wyzwanie dla opozycji”
- Wiesław Walendziak, „Uwagi o politycznej sytuacji opozycji w Polsce”
- Aleksander Hall, „Czynnik stały – Rosja!”
- Marek Gadzała, „Wobec Wschodu – wczoraj i dziś”
- Małgorzata Bartyzel, „Kultura, czyli realizm stwarzania”

Czas wielkich zmian
- Aleksander Hall, „Komentarz polityczny”
- Paweł Ziółek, „O ideologiach i polityce uwag kilka”
- Kazimierz M. Ujazdowski, „Na drodze do rewizji ustroju”
- Aleksander Hall, „Czas wielkich zmian”
- Rafał Matyja, „Przebudowa Państwa”
 - Andrzej Grajewski, „Śląskie problemy z integracją”

Jaka prawica jest Polsce potrzebna
- Tomasz Wołek, „Jaka prawica jest Polsce potrzebna?”
- Marek Jurek, „Prawica – rodowód i perspektywy”
- Aleksander Hall, „Dziedzictwo Narodowej Demokracji”
- Jacek Bartyzel, „Prolegomena do tez ideowych”
- Aleksander Hall, „Jackowi Bartyzelowi w odpowiedzi”
- Jacek Bartyzel, „Aleksandrowi Hallowi odpowiedź na odpowiedź”
- Tomasz Wołek, „Artykuły Henrykowskie”

Katolicyzm, kapitalizm, liberalizm
- Paweł Ziółek, „Katolicyzm, kapitalizm, liberalizm”
- Marek Jurek, „Uwagi na marginesie dyskusji o Kościele i demokratycznym kapitalizmie”
- Tomasz Wołek, „Refleksje po pielgrzymce  Jana Pawła II”
- Tomasz Wołek, „Miara powinności”

Przedsiębiorczość na uwięzi
- Wojciech Wasiutyński, „O program większości”
- Mirosław Dzielski, „Kilka uwag o obyczaju złej pracy w Polsce”
- Marek Pomorski, „Przedsiębiorczość na uwięzi”
- Lech Jeziorny, „Krytyka czystego pragmatyzmu”
- Marek Budzisz, „Dwie optyki”
- Marek Budzisz, „Prywatyzacja – problem polityczny”

Polska naszych pragnień, Polska naszych możliwości. Antologia Polityki Polskiej. Seria: Polskie Tradycje Intelektualne - Źródła

Wydawnictwo: Ośrodek Myśli Politycznej, Muzeum Historii Polski
Rok wydania: 2013
Ilość stron: 544
Oprawa: miękka
   
Książka do nabycia w Muzeum Historii Polski oraz wysyłkowo http://muzhp.pl/pl/p/117/wydawnictwa-mhp

Pliki PDF z całością książki i z pojedynczymi artykułami dostępne nieodpłatnie tutaj: http://ngoteka.pl/handle/item/286

 Cena: 35 zł (w tym 5% VAT) + koszt wysyłki