Rada MHP o przyszłości budowy Muzeum Historii Polski

Podczas posiedzenia Rady Muzeum Historii Polski, które odbyło się 27 stycznia 2014 r. wybitni historycy  wyrazili swoje zaniepokojenie faktem, że Muzeum Historii Polski nie znalazło się na liście dużych projektów Programu Infrastruktura i Środowisko finansowanego ze środków europejskich.


Jednocześnie członkowie Rady MHP w składzie: prof. dr hab. Wojciech Roszkowski (przewodniczący), prof. dr hab. Henryk Samsonowicz, prof. dr hab. Andrzej Friszke, prof. dr hab. Rafał Habielski, dr Adolf Juzwenko, prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, prof. dr hab. Kazimierz Przybysz, prof. dr hab. Andrzej Rottermund, dr hab. Paweł Śpiewak, prof. dr hab. Wojciech Tygielski oraz prof. dr hab. Zofia Zielińska mają nadzieję, że proces budowy stałej siedziby muzeum zostanie rozpoczęty jeszcze w tym roku - co jest zgodne z zapowiedzią ministra Bogdana Zdrojewskiego podczas konferencji prasowej 17 stycznia 2014 r.

 

Stanowisko Rady Muzeum Historii Polski w Warszawie
 
z dnia 27.01.2014
w sprawie przyszłości budowy Muzeum Historii Polski

 
Rada Muzeum Historii Polski w Warszawie na 6. posiedzeniu zwyczajnym w dniu 27.01.2014 r. postanawia, co następuje: 
 
§ 1. Rada z niepokojem przyjmuje fakt, że Muzeum Historii Polski nie znalazło się na liście dużych projektów Programu Infrastruktura i Środowisko finansowanego ze środków europejskich.

§ 2. Rada z nadzieją przyjmuje wypowiedź Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego podczas konferencji prasowej 17 stycznia br. , z której wynika, że Pan Minister zamierza rozpocząć proces budowy Muzeum Historii Polski jeszcze w tym roku.

§ 3. Rada ponawia apel o jednoznaczne rozstrzygnięcie kwestii przyszłości działań związanych z budową Muzeum Historii Polski.

§ 4. Rada jest przekonana, że po 4 latach, które upłynęły od rozstrzygnięcia konkursu architektonicznego dalszy brak tych rozstrzygnięć byłby niezrozumiały dla opinii publicznej.

§ 5. Rada apeluje o niezwłoczne wyasygnowanie niezbędnych środków na rozpoczęcie prac projektowych nad gmachem Muzeum i wystawą stałą.


Prof. Wojciech Roszkowski
Przewodniczący Rady Muzeum Historii Polski

2014-01-28