Historycy o dziejach Polski w XIX wieku

„Historie Polski w XIX wieku” to tytuł konferencji przygotowanej przez Muzeum Historii Polski i Instytut Historyczny UW, która odbyła się w poniedziałek w Warszawie. Spotkanie zorganizowano z okazji wydanej niedawno publikacji „Historie Polski w XIX wieku” będącej efektem projektu naukowego MHP.


 
Od lewej: prof. Andrzej Chwalba, prof. Jerzy Zdrada, prof. Małgorzata Karpińska, prof. Andrzej Nowak oraz prof. Tomasz Kizwalter.
 

O książce i problemach w niej postawionych dyskutowali historycy i badacze prof. Małgorzata Karpińska, prof. Andrzej Szwarc, prof. Andrzej Chwalba, prof. Tomasz Kizwalter, prof. Andrzej Nowak, dr Magdalena Gawin i prof. Jerzy Zdrada. Uczestnicy konferencji podkreślali m.in. że sposób myślenia i opowiadania o polskich doświadczeniach XIX wieku zależał od kontekstu historycznego, jaki towarzyszył powstawaniu syntez dziejów Polski pod zaborami. Mówiono, że przy ocenie monografii czy podręczników trzeba uwzględniać realia epoki.

 

 
W pierwszym rzędzie od lewej: prof. Andrzej Szwarc, prof. Małgorzata Karpińska oraz prof. Andrzej Nowak.


Publikacja ukazuje dzieje Polaków jako narodu bez państwa - od czasu całkowitej utraty niepodległości przez Polskę w 1795 r. do momentu odzyskania przez nią bytu państwowego w 1918 r. - poprzez odniesienie się do zasobów kulturowej pamięci i kontynuowanie historii polskiej tożsamości.

 

 
Od lewej: prof. Tomasz Kizwalter, prof. Michał Kopczyński oraz dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro.
 

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o publikacjach Muzeum Historii Polski.

2014-01-22