Historie Polski w XIX wieku

Czterotomowe „Historie Polski w XIX wieku” to wspólne dzieło 14 polskich historyków – autorów poszczególnych części książki oraz prof. Andrzeja Nowaka, redaktora tej nowej syntezy dziewiętnastowiecznej historii Polski i Polaków.


W odróżnieniu od innych podobnych wydawnictw książka ta w tytule używa liczby mnogiej – „historie”, a nie „historia”.

Rozwiązanie to dobrze oddaje charakter książki, w której na równych prawach spotykają się różne sposoby opowiadania o przeszłości. Czytelnik może zapoznać się zarówno z historią polityczną, jak i społeczną czy ekonomiczną. Wiele miejsca poświęcono kulturze, cywilizacji, religiom i religijności oraz historii narodów zamieszkujących ziemie dawnej Rzeczpospolitej.
 
W tej polifonicznej narracji dominują trzy główne wątki, czy też, jak określa je prof. Nowak „rozplątywane i splatane na nowo trzy węzły problemowe”. Pierwszy z nich to doświadczenie utraty własnego państwa, opowieść o próbach jego odzyskania oraz – równolegle – o strategiach „adaptacji do życia w innych, niepolskich strukturach państwowych”. Drugi, to „historia tworzenia się nowoczesnego narodu” i powstawania różnych projektów nowoczesnej polskiej tożsamości. Trzeci to przemiany cywilizacyjne i społeczne znaczące historię „pięknego wieku XIX”, wieku pary i węgla,.  Autorzy postawili sobie za cel „przywrócenie perspektywy ścierania się racji, ukazywanie pola wyborów dokonywanych przez konkretnych ludzi, a nie bezosobowych uwarunkowań determinujących wybory”. „Historie Polski w XIX wieku” to opowieść „o ludziach podejmujących ważne decyzje i ponoszących ich konsekwencje”. Opowieść, w której wielkie procesy historyczne spotykają się z mikrohistorią jednostek i społeczności lokalnych.


Autorzy „Historii Polski w XIX wieku” nie tworzyli swojego dzieła jedynie z myślą o przeszłości. Wszystkim tomom patronuje bowiem zadane przez Andrzeja Nowaka pytanie: „Co zatem z pamięcią polskiego wieku XIX? Ile ona jeszcze waży w naszej współczesnej tożsamości?”. Autorzy dostrzegają współistnienie wielu polskich historii, które „krzyżują się między sobą, spotykają, współbrzmią i zarazem rozchodzą oddzielnie, niekiedy we wzajemnym dysonansie”. Przedstawiana książka to efekt poszukiwania „tego, co wspólne, co pozwala nam odnieść się do zasobów kulturowej pamięci i kontynuować historię polskiej tożsamości”.

Krzysztof Niewidomski

Historie Polski w XIX wieku pod red. Andrzeja Nowaka
Tadeusz Epsztein, Magdalena Gawin, Bogusław Dopart, Kominy, ludzie i obłoki: modernizacja i kultura. Tom I
wydanie I, Warszawa 2013
Wydawnictwo DiG, Muzeum Historii Polski w Warszawie

Książka do nabycia w księgarniach oraz na stronie www.dig.com.pl  
Tom I cena: 60 zł (w tym 5% VAT) + koszt wysyłki


Historie Polski w XIX wieku pod red. Andrzeja Nowaka tom II-III
Tom II:  Małgorzata Karpińska, Stanisław Wiech, Tomasz Gąsowski, Grzegorz Kucharczyk Historie polityczne, część 1
Tom III: Stanisław Wiech, Tomasz Gąsowski Historie polityczne, część 2
wydanie I, Warszawa 2013
Wydawnictwo DiG, Muzeum Historii Polski w Warszawie

Książki do nabycia w księgarniach oraz na stronie www.dig.com.pl  
Tom II i III cena: 94,50 zł (w tym 5% VAT) + koszt wysyłki