Projekty MHP docenione przez STGU

BazHum – baza bibliograficzna czasopism humanistycznych i społecznych, publikacja towarzysząca wystawie „Jan Karski. Człowiek wolności” oraz strona prezentująca zdigitalizowaną kolekcję starych druków ze zbiorów Biblioteki Instytutu Historycznego UW zostały docenione w konkursie graficznym Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej (STGU) na najlepszy design.


 

Tytuł „Projekt Roku 2013” w kategorii „Web design” uzyskała baza bibliograficzna czasopism humanistycznych i społecznych – BazHum, której projekt graficzny przygotował Ilya Navumenka. Platforma prowadzona przez Muzeum Historii Polski jest narzędziem wspierającym badania naukowe i edukację. Celem programu jest digitalizacja i udostępnienie w internecie najważniejszych polskich czasopism humanistycznych. Baza bibliograficzna BazHum udostępnia informacje o zawartości 326 czasopism, ponad 335 tysięcy artykułów. Od maja 2013 r. BazHum znajduje się na liście baz referencyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uwzględnianych przy ewaluacji czasopism naukowych.

 

 
 
 
 
 
Źródło: www.veshch.com, www.bazhum.pl.


W kategorii „Print” wyróżnienie uzyskała publikacja towarzysząca wystawie „Jan Karski. Człowiek wolności”, której projekt graficzny powstał w warszawskiej pracowni Syfon Studio. Katalog przedstawia biografię Karskiego, począwszy od lat spędzonych w rodzinnej Łodzi, poprzez studia, czas wojny, kiedy to podjął próbę poinformowania świata o zagładzie Żydów, aż po jego działalność powojenną. Publikacja stanowi część mobilnej wystawy organizowanej przez Muzeum Historii Polski. Dotychczas ekspozycja prezentowana była m.in. w siedzibie ONZ, w Waszyngtonie, Chicago, Londynie, Petersburgu, Mediolanie i Ottawie.

 

 
 
 
 
 
Źródło: www.syfonstudio.com.


Wyróżnienie w kategorii „Debiut” otrzymała strona prezentująca cyfrową wersję starych druków z archiwów Biblioteki Instytutu Historycznego UW, której projekt graficzny przygotował Ilya Navumenka. Projekt realizowany przez Muzeum Historii Polski i Fundację Naukową Przyjaciół IH UW „Klio” obejmuje digitalizację aż 416 starych druków dotąd nie udostępnianych ze względu na zły stan zachowania.

 

 
 
 
 
 
Źródło: www.veshch.com, www.starodruki.hist.pl.
2014-01-13