[2007 rok] Konkurs na pracę doktorską

NARODOWE CENTRUM KULTURY organizuje KONKURS NA PRACĘ DOKTORSKĄ Z DZIEDZINY NAUK HISTORYCZNYCH I POKREWNYCH
(II edycja)

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat aktualnych i ważnych zjawisk zachodzących w dziedzinach należących do nauk historycznych.  W wymiarze bezpośrednim konkurs ma służyć promowaniu i wspieraniu młodych naukowców badających i opisujących te zagadnienia.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki
lub metodologii badań oraz napisane w sposób atrakcyjny dla przyszłych czytelników.

NAGRODY:
I nagroda – publikacja pracy doktorskiej nakładem Narodowego Centrum Kultury oraz 5000 zł
II nagroda – 2500 zł
III nagroda – 1500 zł

ZASADY:
 • Konkurs obejmuje prace doktorskie obronione w latach akademickich 2006/2007 oraz 2005/2006
 • Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej WWW.KURSNAKULTURE.PL (zakładka „Konkursy– doktorat”)
 • Aplikacje konkursowe składane w wyznaczonym terminie na adres Narodowego Centrum Kultury powinny zawierać:
  • jeden egzemplarz pracy - w formie wydruku
  • jeden egzemplarz pracy - na nośniku elektronicznym
  • streszczenie pracy (max. 2 strony maszynopisu), 
  • karta zgłoszenia do konkursu (do pobrania ze strony www.kursnakulture.pl)
  • kopie dokumentów potwierdzających nadanie stopnia doktora
  • kopie recenzji
  • ewentualnie inne, niezależne opinie (np. rady wydziału, rady instytutu naukowo-badawczego)
  • oświadczenie o zawieszeniu lub nie podejmowaniu w trakcie trwania konkursu żadnych działań zmierzających do publikacji zgłoszonej pracy bądź jej fragmentów
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację pracy doktorskiej w całości w formie książki przez NCK
 • Prace konkursowe należy nadsyłać na adres:
Narodowe Centrum Kultury
Ul. Senatorska 12
00-082 Warszawa
z dopiskiem „konkurs na pracę doktorską dotyczącą nauk historycznych i pokrewnych”


TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 26 WRZEŚNIA – 26 PAŹDZIERNIKA 2007 r.


SEKRETARIAT KONKURSU:
Dział Rozwoju Kultury
Narodowe Centrum Kultury
 • nauki historyczne i pokrewne: Martyna Woropińska, +48 22 21 00 136, e-mail: mworopinska@nck.pl
 • kierownik Działu Rozwoju Kultury NCK: Magdalena Kopczyńska, tel.: +48 22 21 00 130, mkopczynska@nck.pl
Konkursy na prace doktorskie są częścią programu Kurs na Kulturę skierowanego do młodych osób pragnących pracować w sektorze kultury lub pracować naukowo. W skład programu obok konkursów na prace doktorskie wchodzą studenckie staże w instytucjach kultury, szkolenia dla stażystów z zakresu zarządzania kulturą oraz podyplomowe studia .
2009-05-08