Wystawa „Od Horodła do Horodła” dobiega końca

Jeszcze tylko do piątku (29 listopada) na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie oraz do soboty (30 listopada) w Zamościu będzie można zobaczyć m.in. zdjęcia dokumentów unii polsko-litewskich z późnego średniowiecza i wczesnej epoki nowożytnej, a także fragmenty poezji okolicznościowej m.in. zapomnianego poematu Marii Konopnickiej poświęconego uroczystościom horodelskim z 1861 r. w ramach wystawy „Od Horodła do Horodła”. Ekspozycje zostały przygotowane z okazji 600-lecia unii polsko-litewskiej w Horodle przez Muzeum Historii Polski oraz Muzeum Zamojskie.


 
Wystawa "Od Horodła do Horodła" przed Uniwersytetem Warszawskim na Krakowskim Przedmieściu
 

Wystawa porusza dwa główne wątki tematyczne. Pierwszy dotyczy unii polsko-litewskich od 1385 do 1569 roku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na unię horodelską z 1413 r. Drugi jest poświęcony miejscu, jakie w świadomości historycznej Polaków zajmowała i zajmuje unia horodelska i inne unie polsko-litewskie, czego przejawem były m.in. uroczyste jubileusze tych wydarzeń obchodzone od XIX do początków XXI w.

W okresie zaborów pamięć o polsko-litewskich uniach stanowiła dla wielu Polaków fundament programu odbudowy niepodległej państwowości. Jednym z ważniejszych wydarzeń przypomnianych na wystawie są uroczystości horodelskie w 1861 r., w 448. rocznicę zawarcia unii horodelskiej. Odbyła się wtedy wielotysięczna manifestacja patriotyczna, która miała ukazać unię jako związek trzech narodów: Polaków, Litwinów i Rusinów. Manifestacja miała miejsce po obu stronach Bugu. Manifestanci przybyli z zachodu zgromadzili się w Horodle, a przybyli ze wschodu – w Uściługu, po drugiej stronie rzeki.
Oprócz wymienionych eksponatów na wystawie zaprezentowane zostaną fotografie kopca usypanego w Horodle w 1924 r. i wzniesionego wówczas krzyża z datami: 1413, 1861, 1924 oraz fotografie druków ulotnych wydawanych w rocznice unii a także patriotyczne pocztówki z przełomu XIX i XX wieku.

 

 
Wystawa "Od Horodła do Horodła" w Muzeum Zamojskim


Obecnie państwa narodowe – Polska, Litwa, Ukraina i Białoruś – które powstały na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w różnym stopniu i często z poważnymi zastrzeżeniami odwołują się do wspólnego dziedzictwa. Jednak idea federacji wolnych i równych narodów – tak istotna dla kształtowania się Rzeczypospolitej – powraca w rozmaitych koncepcjach integracyjnych – w tym w projekcie Unii Europejskiej.

Autorzy wystawy: Igor Kąkolewski, Piotr Kondraciuk, Karol Mazur, Jolanta Sikorska-Kulesza.
Organizatorzy: Muzeum Zamojskie w Zamościu, Muzeum Historii Polski w Warszawie.
Wystawę dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasta Zamość.

2013-11-26