„Jesień Ludów” we Wrocławiu

W dniach 24-28 listopada 2013 r. w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu pokazywana zostanie wystawa „Jesień Ludów” przygotowana przez Muzeum Historii Polski. Ekspozycja przedstawia przemiany polityczne i społeczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej u schyłku XX wieku. Wystawa prezentowana jest w ramach II Międzynarodowego Festiwalu Historycznego Wiek XX. Anamneses.


 
Fragment wystawy "Jesień Ludów"
 

„Jesień Ludów” to wystawa fotografii, ukazująca okres przemian w latach 90. w krajach bloku komunistycznego. Zdjęcia pokazują rok 1989 oraz zmiany jakie zaszły wraz z reformami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi, pociągając za sobą upadek ekip rządzących, zalegalizowanie opozycji i rozpisanie wolnych wyborów.

 

 
Fragment wystawy "Jesień Ludów"
 

Zobaczyć będzie można m.in. rozpoczęcie budowy muru berlińskiego z 18 sierpnia 1961 roku oraz spontaniczny demontaż muru przez mieszkańców obu części miasta 9 listopada 1989 r., ucieczkę przywódcy rumuńskiej partii komunistycznej Nicolae Ceausescu wraz z żoną z otoczonego przez manifestantów gmachu w 1989 r., czy też rozpoczęcie obrad Okrągłego Stołu w Pałacu Namiestnikowskim z 6 lutego 1989 r.

Wystawę można oglądać do 28 listopada. Wstęp wolny.

2013-11-20