Wystawa i konferencja o Zgorzelcu i Görlitz

„Miasto i jego obywatele. Zgorzelec i Görlitz 1945-1989” – to tytuł wystawy, która od dziś (5 listopada) prezentowana będzie w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Ekspozycji towarzyszyć będzie konferencja na temat polsko-niemieckiej współpracy na terenach przygranicza, która odbędzie się 6 listopada. Współorganizatorami obu wydarzeń jest Muzeum Historii Polski wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Muzeum Historii Polski.


 

Projekt „Wielka mała historia: jakiej narracji potrzebuje dzisiaj historia regionalna i lokalna?” to inicjatywa, w ramach której do Warszawy zapraszane będą najbardziej interesujące wystawy zorganizowane przez regionalne i lokalne środowiska, dotyczące własnej historii. Obecna ekspozycja została przygotowana przez Saksońską Agencję Oświatową, a jej kuratorem jest dr Kazimierz Wóycicki.

Wystawa jest pierwszą próbą pokazania na przykładzie biografii mieszkańców, losów miast Görlitz/Zgorzelec w latach 1945-1989 i ma znaczenie zarówno dla historii samych miast, ale również w kontekście polsko-niemieckich studiów porównawczych.

Środowa konferencja podzielona zostanie na dwie sesje. Pierwsza dotyczyć będzie strategii pamięci z podaniem przykładów współpracy i rozwiązań projektowych. Drugą część stanowić będą warsztaty dla nauczycieli. Wśród gości znajdą się m.in. dyrektor Muzeum Historii Polski, Robert Kostro, dyrektor Ośrodka Pamięć i Przyszłość, Marek Mutor oraz historycy: dr hab. Igor Kąkolewski, dr Kazimierz Wóycicki, dr Magdalena Gawin.


Materiały do wystawy pochodzą z różnych instytucji i od osób prywatnych, m.in. z Archiwum Rady Miasta (Ratsarchiv) Görlitz, z Archiwum Miasta Zgorzelec, z Archiwum IPN we Wrocławiu, z muzeów w Görlitz i Zgorzelcu oraz z kroniki szkoły, która do 1945 roku  była szkołą niemiecką.. Ponadto przeprowadzono wiele wywiadów z świadkami historii z Görlitz i Zgorzelca, które również zostały wykorzystane w tekstach plansz wystawy oraz w towarzyszącej ekspozycji książce.

Wystawa jest zbudowana chronologicznie, tzn. rozpoczyna się od wydarzeń bezpośrednio po II wojnie światowej oraz od zaprezentowania sylwetek osób, których działania rozpoczęły się w latach 40., następnie przedstawia zdarzenia kolejnych dziesięcioleci aż do upadku komunizmu w latach 80. W każdej części wystawy portretowi wybranego Niemca lub Polaka towarzyszy odpowiedni wycinek historii miast Görlitz/Zgorzelec. Uzupełnieniem historii miast są krótkie opisy głównych wydarzeń w NRD i PRL. To historyczne tło pomaga w zrozumieniu biografii przedstawianych osób. Wystawa jest dwujęzyczna (polsko-niemiecka).

Publikacją towarzyszącą wystawie jest kronika miast Görlitz i Zgorzelec, pt. „Dom nad Nysą. Görlitz/Zgorzelec 1945-1989. Kronika wydarzeń“. Autorem dwujęzycznej publikacji jest kurator wystawy dr Kazimierz Wóycicki. Wystawa czynna będzie do 30 listopada.

W załączniku program konferencji.

2013-11-05