Debata historyczna o relacjach polsko-litewskich

„Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów” to nazwa polsko-litewskiej debaty historycznej, która odbędzie się 26 października 2013 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Spotkanie poświęcone będzie relacjom polsko-litewskim oraz badaniom nad wspólną historią i odmiennymi interpretacjami.


 

W debacie udział wezmą znani historycy i eksperci. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. prof. Alfredas Bumblauskas z Instytutu Historii Uniwersytetu w Wilnie, prof. Zofia Zielińska z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, dr Liudas Glemza z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie oraz dr Kazimierz Wóycicki ze Studium Europy Wschodniej UW i Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Historii Polski. Debatę poprowadzi prof. Richard Butterwick-Pawlikowski, reprezentujący Szkołę Nauk Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Londyńskiego.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, Zamek Królewski w Warszawie, Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego w Kownie.
 
Patroni: Muzeum Historii Polski w Warszawie, Polsko-Litewskie Forum Dialogu i Współpracy im. Jerzego  Giedroycia.
 
Wystawa dokumentów (pokaz multimedialny): Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.
 
Szczegółowe informacje w załączniku.

2013-10-21