Historia Polski w komiksie – konkurs dla uczniów

Rusza druga edycja ogólnopolskiego konkursu „Epizody z historii najnowszej w komiksie” organizowanego przez Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia  im. Janusza Kurtyki we współpracy m.in. z Muzeum Historii Polski.


Ideą przewodnią konkursu plastycznego jest zainteresowanie młodzieży historią najnowszą oraz ludźmi, którzy ją kreują. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu komiksu przedstawiającego epizod rozgrywający się na tle ważnych dla Polski wydarzeń z lat 1918-1989, w których bierze udział realny lub fikcyjny bohater.

Praca powinna stanowić zamkniętą całość o objętości minimum 8, maksymalnie 10 stron/plansz formatu A4, przedstawionych w pionie.

Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:
- uczniowie szkół podstawowych (klasy IV–VI)
- uczniowie szkół gimnazjalnych
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Aby zgłosić chęć udziału w konkursie, należy wypełnić załączony formularz i wysłać go na adres anna.klimowicz@ipn.gov.pl. Prace konkursowe można nadsyłać do  31 marca 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki, ul. Marszałkowska 21/25, 00-628 Warszawa.

 

Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 17 maja 2014 r. w Centrum Edukacyjnym IPN  podczas IV Festiwalu Komiksów i Gier Historycznych, odbywającego się w ramach Nocy Muzeów.

Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Edukacji Narodowej.

W pierwszej edycji konkursu wzięło udział 400 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy w załączniku.

Szczegółowe informacje o konkursie znaleźć można na stronie: LINK

2013-10-17