Wydawnictwa II Korpusu z Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie w zbiorach MHP

Polski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie przekazał do kolekcji Muzeum Historii Polski wiele publikacji, gazet związanych z działalnością kulturalną i społeczną II Korpusu Polskiego, w tym podręczniki szkolne wydane w Jerozolimie, Bari, Rzymie.


Do kolekcji MHP trafiły również londyńskie wydawnictwa emigracyjne. Muzeum otrzymało także łóżko polowe żołnierza II Korpusu. Współpraca z Polskim Instytutem Studiów Kościelnych została nawiązana dzięki życzliwości Dyrektora Instytutu ks. dr Hieronima Fokcińskiego i Sekretarza Instytutu ks. Ryszarda Plezi.

 


Magazyn biblioteczny Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie

 
Papieski Instytut Studiów Kościelnych jest polskim ośrodkiem naukowo-badawczym o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym, zwłaszcza w zakresie dokumentacji archiwalnej Sto¬licy Apostolskiej, dotyczącej dziejów Kościoła i spraw polskich. Powstał z inicjatywy kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski oraz księży jezuitów Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej. Założycielem i pierwszym kierownikiem Instytutu był ks. Eugeniusz Reczek SI (1916-1971). Erygowany 8 IX 1958 roku, zatwierdzony jako papieski 17 XII 1970; od 1974 przy Piazza B. Cairoli, 117. Celem ośrodka są systematyczne poszukiwania, rejestracja, gromadzenie w formie reprodukcji (mikrofilm, fotokopie, fotografie) i udostępnianie materiałów dotyczących historii Kościoła w Polsce w jego historycznym zasięgu, a przechowywanych w zbiorach Stolicy Apostolskiej i innych zbiorach kościelnych, państwowych i prywatnych, zwłaszcza na terenie Włoch. Od początku gromadzone są też spuścizny po instytucjach i wydawnictwach polonijnych i polsko-włoskich, kolekcje oraz spuścizny osób prywatnych.

 

 
Czytelnia biblioteczna Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie


Instytut prowadzi działalność wydawniczą - dotąd ukazało się około stu pozycji oraz kilka numerów periodyku naukowego Informationes. Współpracuje również z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, polskimi i obcymi. W roku 1976 został utworzony w Warszawie Punkt Konsultacyjny Instytutu w Rzymie.

Zbiór reprodukcji poloników, głównie ze zbiorów watykańskich, liczy około trzech milionów klatek mikrofilmu, 40 tysięcy fotokopii lub fotografii. Większość reprodukcji znajduje się również w filii warszawskiej. Gromadzona jest również dokumentacja foto- i fonograficzna.

Księgozbiór liczy około 45 tysięcy tomów wydawnictw zwartych oraz zbiory specjalne jak: starodruki, rękopisy. Charakterystyka zbioru: nauki kościelne i humanistyczne - zwłaszcza publikacje o tematyce historycznej. Na bieżąco gromadzonych jest około 120 tytułów czasopism polskich i obcych. Całość zbiorów prasy liczy około 2000 tytułów.

Przykładowe książki przekazane do Muzeum Historii Polski przez Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie:

 

 
St. Serb - J. Śląski, „Podręcznik do nauki czytania i pisania. Żołnierskie Kursy Początkowe”, Genewa 1945
 
 
"Dziatwa", Czasopismo miesięczne dla młodzieży, Wydawnictwo P.C.K. przy Dowództwie 2 Korpusu, Nr 4, Rok I, Bari, kwiecień 1946
 
 
„Mały przewodnik po Bejrucie z dołączeniem danych o osiedlach polskich w okolicach miasta oraz niektórych wiadomości ogólnych o Libanie, tudzież planu miasta Bejrutu, ku pożytkowi rodaków pracą zbiorową ułożony”, Nakładem Wydziału Kultury i Prasy Dowództwa Jednostek Wojska na Środkowym Wschodzie, Jerozolima 1946
2013-10-17