Jan Walc – opozycjonista nieznany

Powstała strona poświęcona publicyście i historykowi literatury Janowi Walcowi – osobie związanej z „Solidarnością”. Na portalu znaleźć można m.in. bogatą biografię, zdjęcia i materiały poświęcone opozycjoniście.


 
Strona internetowa dedykowana Janowi Walcowi.
 

Jan Walc urodził się w 1948 roku w Warszawie.  Debiutował w 1971 roku na łamach „Współczesności”. Od 1977 roku współpracował z Komitetem Obrony Robotników oraz z prasą wydawaną w drugim obiegu. Był współzałożycielem czasopisma „Krytyka” i kierownikiem literackim wydawnictwa NOWA. W latach 1981-1986 pracował w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, skąd został usunięty z powodów politycznych. W latach 1990-1991 był wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego. Zmarł w 1993 roku w Warszawie.

Autor m.in.: szkiców i felietonów „Wybieranie” (1989), „Architekt Arki” (1991; o A. Mickiewiczu), „ Ja tu tylko sprzątam” (1995).

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem oraz stroną poświęconą w całości Janowi Walcowi.

2013-09-30