Polityka historyczna w Rosji – wykład profesora Aleksieja Millera

12 września 2013 roku we wrocławskim Ossolineum odbył się wykład otwierający cykl spotkań poświęconych polityce  historycznej państw europejskich. Pierwsze spotkanie dotyczył rosyjskiej polityki historycznej. Partnerem wykładów jest Muzeum Historii Polski.


 
Gościem spotkania był prof. Aleksiej Miller, pracownik Instytutu Informacji Naukowej w Dziedzinie Nauk Społecznych Rosyjskiej Akademii Nauk, profesor wizytujący na Uniwersytecie Europy Środkowej w Budapeszcie, autor książek „Rosja i Europa Wschodnia", "Imperium Romanowych i nacjonalizm", "Zachodnie krańce Imperium Rosyjskiego".
 
Organizatorzy: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu, Muzeum Historii Polski, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Partnerem spotkania jest Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

 

 

2013-09-10