Stypendia Muzeum Historii Polski 2013 rozdane

Została rozstrzygnięta szósta edycja konkursu Muzeum Historii Polski na stypendia wspierajace badania naukowe nad historią Polski oraz przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju. W roku 2013 wsparte będą prace badawcze sześciu badaczy. 


W 6. edycji konkursu o stypendium MHP stypendia otrzymują: 

dr Irena Frys - 1 miesiąc

projekt: Modernizm Środkowoeuropejski: międzywojenna proza kobieca. Dialogi polsko-ukraińskie 

 

dr Uliana Klymiuk - 1 miesiąc

projekt: Idea państwowości polskiej w społeczno-politycznej myśli Galicji (1914-1918)

 

dr Elena Łopatina - 1 miesiąc

projekt: Polska w polityce zagranicznej Rosji, Wielkiej Brytanii i USA w latach 1930-1940

 

mgr Małgorzata Popiołek - 2 miesiące 

projekt: Odbudowa Warszawy po II wojnie światowej w świetle europejskiej teorii i praktyki konserwatorskiej

 

mgr Jurij Tsymbal - 1 miesiąc

projekt: Studenci polscy na Uniwersytecie św. Włodzimierza w Kijowie w latach 1864-1914. Spuścizna Leona Petrażyckiego w Archiwum PAN

 

dr Andrej Zamojski - 1 miesiąc

projekt: Polska w obiektywie. Katalog materiałów filmowych i fotograficznych dotyczących Polski w archiwach Białorusi do lat 60. XX wieku

 

Każda z osób składających wniosek o stypendium zostanie poinformowana mailowo o wynikach konkursu. 

Fundusz Stypendialny finansowany przez Muzeum Historii Polski ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju. Oferta stypendialna adresowana jest do cudzoziemców, którzy zajmują się lub chcą się zajmować historią Polski.

 

2013-05-09