Prof. Zbigniew Pełczyński: Tożsamość narodowa nie jest wrodzona

Tożsamość narodowa nie jest dana, nie rodzimy się z nią. Jest ona tworem, który człowiek sam kształtuje w ciągu życia – przekonywał 15 kwietnia w Krakowie filozof i polityk prof. Zbigniew Pełczyński, obywatel Polski i Wielkiej Brytanii.


Spotkanie, które zorganizowało Muzeum Historii Polski w Warszawie oraz krakowski Klub Jagielloński odbyło się przy okazji promocji anglojęzycznej książki „Zbigniew Pełczyński: A Life Remembered”, którą napisał Dawid McAvoy, były student profesora.

Profesor, jak opowiadał, w młodości chciał udowodnić swój patriotyzm wstępując do Armii Krajowej, aby czynnie walczyć o wolność ojczyzny. Po wojnie jednak nie chciał żyć w Polsce rządzonej przez komunistów. „To nie był kraj, do którego duchowo się przygotowywałem i poświęcałem” – wyjaśniał przyczyny decyzji pozostania w Wielkiej Brytanii i przyjęcia obywatelstwa brytyjskiego. „Niektórzy emigranci uważali przyjęcie brytyjskiego obywatelstwa za zdradę” – dodał.


Profesor Zbigniew PełczyńskiSzczególną zasługą mieszkającego w Wielkiej Brytanii profesora była działalność na rzecz polskich studentów i naukowców. To w wyniku jego rozmów z władzami Uniwersytetu Oksfordzkiego, Polacy mogli, głównie w latach 80., wyjeżdżać na staże i stypendia do Wielkiej Brytanii.
Zbigniew Pełczyński urodził się w 1925 r. w Grodzisku Mazowieckim. Podczas II wojny światowej był członkiem Armii Krajowej. Uczestniczył w powstaniu warszawskim. Po wojnie studiował na brytyjskich uniwersytetach ekonomię, filozofię polityczną, politologię. Przyjął brytyjskie obywatelstwo. Doktor filozofii politycznej. Znawca filozofii Georga Hegla.

Od 1953 r. pracował na Uniwersytecie Oksfordzkim (Pembroke College i Merton College), gdzie nauczał m.in. filozofii i systemów politycznych oraz historii Polski po II wojnie światowej. Do jego studentów należeli m.in. były prezydent USA Bill Clinton, obecny premier Węgier Viktor Orban i szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski. Dzięki niemu w latach 80. ubiegłego wieku ok. 1,5 osób z Polski i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej wyjechało na stypendia i staże do college’ów Uniwersytetu Oksfordzkiego.

W latach 90. XX w. był doradcą Komisji Konstytucyjnej Sejmu Rzeczpospolitej, której przewodniczył prof. Bronisław Geremek. Należał też do zespołu szefa Urzędu Rady Ministrów ds. reform centrum rządu i był członkiem Rady Premiera ds. kształcenia urzędników państwowych.

Pełczyński w 1994 r. założył Szkołę dla Młodych Liderów Społecznych (obecnie Stowarzyszenie Szkoła Liderów), którą kieruje do dziś. W 1988 r. wraz z Georgem Sorosem zakładał Fundację im. Stefana Batorego. Obecnie jest członkiem rady fundacji. 

                                                                          dzieje.pl/MHP

Modyfikacja: 04/17/2013 09:48:12 przez ŁW

2013-04-16