„Mistrz i uczeń” – nadesłano ponad 200 zgłoszeń

Ponad 200 zgłoszeń wpłynęło na konkurs „Mistrz i uczeń – wychowanie w II RP”, organizowanego przez Muzeum Historii Polski.
Do udziału w projekcie zgłosili się uczniowie gimnazjów, liceów, techników z całej Polski oraz uczniowie polskich szkół na Litwie i Ukrainie.


Uczestnicy konkursu odnaleźli bardzo ciekawych bohaterów, w większości nieznanych szerokiej publiczności.  Obok postaci znanych – takich jak Janusz Korczak – są osoby ważne dla środowisk lokalnych:  założyciele i nauczyciele miejscowych szkół, działacze harcerscy, pedagodzy i duchowni. W pracach będą też opisywane historie szkół, środowisk harcerskich, towarzystwa gimnastycznego „Sokół” i klubów sportowych działających w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Większość wybranych bohaterów działało w czasie II wojny  światowej – mamy więc osoby zaangażowane w konspirację, organizujące tajne nauczanie, prześladowane przez Gestapo, więźniów obozów koncentracyjnych. Wśród wybranych postaci nie zabrakło też polskich oficerów (nauczycieli), którzy zginęli w Katyniu.

Prace należy przesłać do 17 maja 2013 na adres Muzeum Historii Polski.

Zasady konkursu

Projekt składa się z dwóch etapów:
I etap – napisanie, opartej na źródłach historycznych, pracy o wybranym bohaterze

II etap – warsztaty historyczno-filmowe, na które zostają zaproszeni laureaci I etapu – autorzy najlepszych prac.

Regulamin i szczegółowe informacje na stronie projektu: www.edukacja.muzhp.pl

Harmonogram

do 15 marca 2013 – przesłanie do organizatora kwestionariusza zgłoszeniowego z krótkim opisem i uzasadnieniem wybranego tematu

17 maja 2013 – termin nadsyłania prac

14 czerwca 2013 – podsumowanie I etapu projektu

Lipiec – październik 2013 – warsztaty filmowe (II etap)

Listopad 2013 – prezentacja etiud

Kontakt:

Dział Edukacyjny Muzeum Historii Polski, tel. 22 211-90-47

Gabriela Sierocińska-Dec: gabriela.sierocinska@muzhp.pl

Beata Wolszczak: beata.wolszczak@muzhp.pl

Dane organizatorów: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35,00-099 Warszawa, tel. 22 211-90-01, faks 22 211-90-33, e-mail oferta.edu@muzhp.pl

Patronat honorowy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Edukacji Narodowej
Organizatorzy: Muzeum Historii Polski, Fundacja Banku Zachodniego WBK i Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera
Patroni medialni: Rzeczpospolita, Polska Agencja Prasowa, TVP HISTORIA, portal historyczny dzieje.pl, Głos Nauczycielski, Gość Niedzielny, KINO, Cogito
Sponsor: Wydawnictwo Naukowe PWN

Modyfikacja: 04/23/2013 14:02:42 przez ŁW
2013-03-20