Przyznano dotacje „Patriotyzmu Jutra” 2013!

Muzeum Historii Polski po raz piąty przyznało dotacje w programie „Patriotyzm Jutra”. Spośród ponad 900 nadesłanych wniosków, zespół sterujący wybrał 136 projektów, które otrzymają dofinansowanie w wysokości od 5 tys. do ponad 40 tys. złotych.  


W tym roku na Patriotyzm Jutra przeznaczonych zostało 2,5 mln złotych. Nadesłano też rekordową liczbę zgłoszeń w historii programu. Znaczna część projektów związana była z powstaniem styczniowym, z uwagi na 150. rocznicę jego wybuchu. Nie zabrakło przedsięwzięć związanych z historią lokalną niewielkich miejscowości, stąd duża część wniosków pochodziła z regionalnych ośrodków kultury. Wiele projektów związanych było z digitalizacją i archiwizacją zbiorów i źródeł.

„W tym roku priorytetem było Powstanie Styczniowe i na tego rodzaju wnioski o dotację przeznaczono specjalną pulę pieniędzy – 500 tys. zł. Jednak duża część wniosków dotyczyła innych, różnorodnych zagadnień – począwszy od warsztatów archeologicznych dla dzieci, poprzez konkurs dla młodych wynalazców inspirowanych postacią polskiego filologa i przemysłowca Hipolita Cegielskiego, aż po film o historii powstawania polskiej rakiety kosmicznej. Pomysły nawiązują do różnych momentów historii, choć najwięcej odnosi się do wydarzeń XX wieku. Jednak różnorodność zgłoszeń pokazuje jak wciąż jest wiele ciekawych tematów do odkrycia w historii Polski – powiedziała koordynatorka projektu „Patriotyzm jutra” Maria Więckowska z MHP.

Jednym z projektów, któremu przyznano dotację są „Symbole walczące” Fundacji Ari Ari z Bydgoszczy. To warsztaty mające pokazać jednoczenie się  Polaków wokół pewnych symboli np. kotwicy Polski Walczącej czy sztandaru „Żywią i bronią”. Przedsięwzięcie ma uzmysławiać, że patriotyczna walka to nie tylko walka zbrojna, ale też operowanie jasnym bezpośrednim przekazem. Warsztaty ukazują tradycję w nowoczesnym wydaniu trafiającym do młodego człowieka.

Wśród projektów, które otrzymały dotacje, jest m.in. „Wielkopolska walcząca. Festiwal uliczny”, nawiązujący do Powstania Wielkopolskiego, ale w nietypowy sposób, wiążący to wydarzenie z kulturą miejską i hip-hopem. Będzie wykonany mural, zostaną zorganizowane warsztaty poświęcone kulturze hip-hopu.

Inny projekt, który otrzymał dotację, to „Otwarte zabytki”, polegający na tworzeniu i aktualizowaniu internetowej strony - bazy danych wiedzy o polskich zabytkach. Przyznano także dotacje na tworzenie dotyczącej powstania styczniowego aplikacji na urządzenia mobilne – przewodnika po miejscach związanych z tym wydarzeniem. Aplikacja ma ułatwić dotarcie do takich miejsc.

Prezentujemy listy wyłonionych wniosków.

Lista A - projekty, które otrzymały dotacje.

Lista B - projekty dotowane związane z powstanie styczniowym.

„Patriotyzm jutra” to program realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 2006 roku. Muzeum Historii Polski prowadzi go od 2009 roku. Celem programu jest wspieranie ważnych i oryginalnych inicjatyw związanych z historią Polski, upamiętnieniem wydarzeń i postaci istotnych w dziejach kraju. Program adresowany jest m.in. do organizacji pozarządowych, lokalnych stowarzyszeń, bibliotek, domów kultury.
                                                                                      

                                                                             dzieje.pl / MHP

2013-03-14