Kolekcja „Powstanie 1863 r. Pamiętniki i wspomnienia”

Z okazji 150. rocznicy powstania styczniowego Muzeum Historii Polski we współpracy z Biblioteką Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Radomską Biblioteką Cyfrową opracowało wybrane książki przedstawiające powstanie z punktu widzenia jego uczestników i świadków.


Udostępniona kolekcja „Powstanie 1863 r. Pamiętniki i wspomnienia” zawiera m.in. dzieło zbiorowe „W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego 1863-1903”, które pozwoliło historykom odtworzyć kampanię Mariana Langiewicza, oraz „Wspomnienia z powstania i pobytu na Syberii” Henryka Samborskiego, dokumentujące dalsze losy wielu powstańców. Jak pisze znawca powstania styczniowego i polskich ruchów niepodległościowych prof. Wiesław Caban, tego rodzaju źródła historyczne są szczególnie ważne, ponieważ przedstawiają wydarzenia nie tylko z politycznego punktu widzenia, co przy niewielkiej liczbie zachowanych dokumentów Rządu Narodowego ma olbrzymie znaczenie, ale i opisują powstanie z perspektywy świadków, społeczeństwa. Więcej o roli pamiętników i wspomnień w badaniach nad powstaniem styczniowym przeczytać można we wprowadzeniu do kolekcji „Powstanie 1863 r.” autorstwa prof. Cabana oraz glosie do powstania styczniowego w Inflantach opracowanej przez prof. Dorotę Samborską-Kukuć.

„Powstanie 1863 r. Pamiętniki i wspomnienia” to kolekcja dzieł udostępnionych do przeglądania i pobierania z sieci. Część z nich została opracowana przez zespół prowadzonego przez MHP projektu Bazhum i udostępniona w Radomskiej Bibliotece Cyfrowej, pozostałe publikacje dostępne są w innych bibliotekach cyfrowych. 


Anc Bolesław, Anc Józefa

Z lat nadziei i walki 1861-1864, Brody 1907, Śląska Biblioteka Cyfrowa

 

Broel-Plater, Eugeniusz 

Wspomnienie z r. 1863, [w:] Z okolic Dźwiny. Księga zbiorowa na dochód Czytelni Polskiej w Witebsku, Witebsk 1912, s. 118, Śląska Biblioteka Cyfrowa  

 

Broel-Plater, Ludwika 

Dramat bez nazwy: obraz sceniczny w pięciu aktach: na tle wypadków roku 1863, Kraków 1863, Pomorska Biblioteka Cyfrowa 

 

Daniłowski Władysław

Władysława Daniłowskiego notatki do pamiętników, Kraków 1908, Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

 

Deskur Bronisław 

Dla moich wnuków, Lwów 1892, Bialska Biblioteka Cyfrowa

 

Giller Agaton 

Historia powstania narodu polskiego w 1861-1864 r., t. 1, Paryż 1867, Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa  

Historia powstania narodu polskiego w 1861-1864 r., t. 2, Paryż 1868, Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

Historia powstania narodu polskiego w 1861-1864 r., t. 3, Paryż 1870, Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

Historia powstania narodu polskiego w 1861-1864 r., t. 4, Paryż 1871, Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

Polska w walce. Zbiór wspomnień i pamiętników z dziejów naszego wyjarzmiania, t. 1, Paryż 1868, Google Books

 

Grzegorzewski Stanisław 

Wspomnienia osobiste z powstania 1863 roku. Dla uczczenia 40-letniej pamiątki powstania styczniowego, Lwów 1903, Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

 

Heurich Emilia 

Wspomnienia matki i córki z powstania 1863 r., Warszawa 1918 [PDF]

 

Langiewicz Marian

Relacja o kampanii własnej w r. 1863, Lwów 1905, Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

 

Ożegalski – Kościesza Józef 

Wspomnienia krwawych czasów z roku 1863, Kraków 1893, Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

 

Pawłowicz Edward 

Wspomnienia. Nowogródek – Więzienie – Wygnanie, Lwów 1887, Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

 

Przyborowski Walery 

Dzieje 1863 roku. T. 1, Kraków 1897, Radomska Biblioteka Cyfrowa

Dzieje 1863 roku. T. 2, Kraków 1899, Radomska Biblioteka Cyfrowa

Dzieje 1863 roku. T. 3, Kraków 1902, Radomska Biblioteka Cyfrowa

Dzieje 1863 roku. T. 4, Kraków 1905, Radomska Biblioteka Cyfrowa

Dzieje 1863 roku. T. 5, Kraków - Warszawa 1919 [PDF]

Historya sześciu miesięcy: ustęp do dziejów 1862 roku, Warszawa 1904, Radomska Biblioteka Cyfrowa

Historya dwóch lat: 1861-1862. Cz. wstępna 1856-1860. T. 1, Kraków 1892, Radomska Biblioteka Cyfrowa

Historya dwóch lat: 1861-1862. Cz. 1, Rok 1861. T. 2, Styczeń-maj, Kraków 1893, Radomska Biblioteka Cyfrowa

Historya dwóch lat: 1861-1862. Cz. 1, Rok 1861. T. 3, Czerwiec-grudzień, Kraków 1984, Radomska Biblioteka Cyfrowa

Historya dwóch lat: 1861-1862. Cz. 2, Rok 1862. T. 4, Styczeń-czerwiec, Kraków 1895, Radomska Biblioteka Cyfrowa

Historya dwóch lat: 1861-1862. Cz. 2, Rok 1862. T. 5, Lipiec-grudzień, Kraków 1896, Radomska Biblioteka Cyfrowa 

Ostatnie chwile powstania styczniowego: na podstawie autentycznych źródeł. T. 1, Poznań 1887 [PDF]

Ostatnie chwile powstania styczniowego: na podstawie autentycznych źródeł. T. 2, Poznań 1887 [PDF]

Ostatnie chwile powstania styczniowego: na podstawie autentycznych źródeł. T. 3, Poznań 1888 [PDF]

Ostatnie chwile powstania styczniowego: na podstawie autentycznych źródeł. T. 4, Poznań 1888 [PDF]

Wspomnienia ułana z 1863 r. cz. 1, Poznań 1874, Śląska Biblioteka Cyfrowa

Wspomnienia ułana z 1863 r. cz. 2, Poznań 1878, Śląska Biblioteka Cyfrowa

 

Samborski Henryk 

Wspomnienia z powstania i pobytu na Syberii, Warszawa 1916 [PDF]

 

Słotwiński Adam

Wspomnienia z niedawnej przeszłości, Kraków 1892 [PDF]

 

red. Bronisław Szwarce, Józef Kajetan Janowski i in.

W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego 1863-1903, Lwów 1903 [PDF]

 

Zielonka-Jastrzębiec Ludwik 

Wspomnienia z Syberyi od roku 1863-1869, Kraków 1906, Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

 

Żychliński Ludwik 

Pamiętniki byłego dowódcy Dzieci Warszawskich i byłego naczelnika sił zbrojnych powiatów warszawskiego i rawskiego, Poznań 1885 [PDF]

 

2013-02-06