„1863. Gra o niepodległość" - wystawa MHP o powstaniu styczniowym

Pobudzenie do refleksji nad sensem powstania styczniowego to główny cel, zorganizowanej przez Muzeum Historii Polski, wystawy „1863. Gra o niepodległość”, którą otwarto 21 stycznia w Warszawie. Na ekspozycji zgromadzono plakaty, zdjęcia i mapy walk z Rosjanami. Wystawa czynna codziennie do 24 lutego w Bibliotece Uniwersyteckiej (ul. Dobra 56/66), w godzinach 10.00 - 18.00. Zapraszamy.


Głównym celem multimedialnej wystawy, którą zaprezentowano w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, jest pobudzenie, zwłaszcza młodych ludzi, do refleksji nad ojczystymi dziejami, skłonienie do oceny zrywu niepodległościowego sprzed 150 lat. Oprócz obejrzenia prezentowanych na ekspozycji reprodukcji obrazów, grafik czy archiwalnych fotografii autorstwa Karola Beyera, zwiedzający mają okazję wziąć udział w grze przestrzennej w formie labiryntu. Zadaniem graczy, wcielających się w Polaków sprzed 150 lat, jest zebranie informacje o losach swojej rodziny.

„Jesteśmy wszyscy w pełni świadomi, że powstanie styczniowe było wydarzeniem trudnym w naszej historii, budzącym wiele kontrowersji, wykorzystywanym politycznie. Warto, abyśmy z perspektywy 150 lat stworzyli sobie sami okazję do refleksji nad tym, co się wydarzyło” - podkreśliła Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska.

 


        Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Małgorzata Omilanowska
 

Prezydent Bronisław Komorowski, sprawujący honorowy patronat nad wystawą, w liście odczytanym podczas jej otwarcia, nazwał ekspozycję „cenną inicjatywą”, która przyczyni się do popularyzacji wiedzy o tragicznych dziejach polskich dążeń do wolności. "Przez dwa stulecia osią naszej historii była podejmowana wciąż na nowo, pełna determinacji walka o odzyskanie niepodległości. Bunty, potyczki, powstania. Wśród nich powstanie styczniowe - ostatnie w XIX w., a zarazem największe polskie powstanie narodowe. Towarzyszy tym wolnościowym zrywom niemilknący dzisiaj dyskurs o sensie i celowości takiej drogi. Ale niezależnie od stanowiska zajmowanego w tej ważnej, potrzebnej debacie, wszyscy jesteśmy winni szacunek ofierze krwi, którą powstańcy styczniowi złożyli na ołtarzu ojczyzny" - napisał Komorowski.

 


List od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Jak tłumaczył, pamięć o powstaniu z 1863 r. powinna jednoczyć wszystkich Polaków, być okazją do pogłębionej refleksji nad znaczeniem i ceną suwerennego bytu państwowego, duchowym testamentem naszych przodków, którzy wokół powstań narodowych budowali poczucie odpowiedzialności za los własny i przyszłych pokoleń.

 


Maciej Klimczak – Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

 

Z Komorowskim zgodziła się wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzata Omilanowska. „Jesteśmy wszyscy w pełni świadomi, że powstanie styczniowe było wydarzeniem trudnym w naszej historii, budzącym wiele kontrowersji, wykorzystywanym politycznie. Warto, abyśmy z perspektywy 150 lat stworzyli sobie sami okazję do refleksji nad tym, co się wydarzyło. Myślę, że odpowiedź na to pytanie będzie dla nas - jako narodu - bardzo istotna” - podkreśliła.

 

Według dyrektora Muzeum Historii Polski Roberta Kostro, zrywu niepodległościowego z 1863 r. nie można uznawać za „powstanie wywołane przez szaleńców tylko po to, aby zginąć”. Jak przypomniał Kostro, wydarzenia sprzed 150 lat budowały narodową tożsamość; szczególnie często do ideałów walki o wolność z lat 1863-1864 odwoływano się w czasach II RP. "Józef Piłsudski powtarzał, że podczas powstania zorganizowało się polskie państwo podziemne. Symbolem jego funkcjonowania były pieczęcie rządu narodowego, który posiadał ogromny autorytet" - tłumaczył Kostro.

 


Robert Kostro – Dyrektor Muzeum Historii Polski w Warszawie

 

Do legendy powstańczej w Polsce międzywojennej nawiązał także prezes IPN Łukasz Kamiński: „Przed wojną dla każdego młodego człowieka wielkim przeżyciem były spotkania z żyjącymi powstańcami styczniowymi. Dziś musimy szukać nowych metod dotarcia do młodzieży i skłonienia jej do przemyśleń. Ofiara złożona przez Polaków 150 lat ciągle pobudza nas do refleksji, musimy znaleźć drogę interpretacji tamtych wydarzeń i odniesienia ich do dnia dzisiejszego”.

Wystawa „1863. Gra o niepodległość” będzie prezentowana do 24 lutego. Ekspozycji towarzyszyszą lekcje muzealne dla młodzieży szkolnej. Muzeum Historii Polski planuje także udostępnienie ekspozycji instytucjom kultury i oświaty.

za: dzieje.pl / MHP

Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, sala wystawowa na parterze (nr 097), ul. Dobra 56/66
 
Termin: od 22 stycznia do 24 lutego 2013 roku
 
Godziny otwarcia: codziennie w godz. 10.00-18.00
 
Bilety: 8 zł normalny,  5 zł ulgowy, 15 zł rodzinny (min. trzy osoby)

W PIĄTKI WSTĘP WOLNY!

 

Film o powstaniu styczniowym na youtube

Wybrane materiały z prasy, radia i telewizji poświęcone wystawie

 

 Zdjęcia z uroczystości otwarcia ekspozycji:


Od lewej: Maciej Klimczak, Robert Kostro, Ewa Kobierska-Maciuszko – Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
 
 

Goście wernisażu
 

Małgorzata Żaryn – kurator wystawy oprowadza pierwszych zwiedzających.
 
 

Pierwsi zwiedzający
 
 

Zapraszamy do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie


Materiały, które mogą Cię zainteresować:

Zaproszenie na lekcje muzealne

Bić się czy nie bić? – wywiad z prof. Jerzym Zdradą o powstaniu styczniowym

Fotograficzny portret powstańców styczniowych

Powstanie styczniowe na żelaznych drogach

Powstanie styczniowe

Kolekcja „Powstanie 1863 r. Pamiętniki i wspomnienia”

Miejsce pamiętników i wspomnień w badaniach nad powstaniem styczniowym

Glosa do powstania styczniowego Inflantach. Ludwiki Platerówny „Dramat bez nazwy”

2013-02-04