Zespół

Dyrektor
Robert Kostro
info[at]muzhp.pl

Z-ca Dyrektora ds. Merytorycznych
Anna Piekarska
info[at]muzhp.pl

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno-Prawnych
Sławomir Różański
info[at]muzhp.pl

Główny Historyk
prof. Richard Butterwick-Pawlikowski
richard.butterwick-pawlikowski[at]muzhp.pl

SEKRETARIAT

Magdalena Cymer
Maria Skóra
tel. 22 211 90 02
info[at]muzhp.pl

DZIAŁ BUDOWY WYSTAWY STAŁEJ
Kierownik Agnieszka Celeda
tel. 22 211 90 69

DZIAŁ ZBIORÓW
Kierownik dr Monika Matwiejczuk
tel. 22 211 90 48

DZIAŁ PROGRAMOWY WYSTAWY STAŁEJ
Kierownik Krzysztof Niewiadomski
tel. 22 211 90 51

DZIAŁ INWESTYCJI
Pełnomocnik Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji
Kierownik Robert Wojtaś

DZIAŁ EDUKACYJNY
Kierownik Gabriela Sierocińska-Dec
tel. 22 211 90 08

DZIAŁ PROJEKTÓW KULTURALNYCH I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
Kierownik Wojciech Kalwat
tel. 22 211 90 73

DZIAł WYDAWNICTW I ZASOBÓW CYFROWYCH
Kierownik dr Anna Kalinowska
tel. 22 211 90 04

DZIAŁ KOMUNIKACJI
Kierownik Emilia Szczęsna
tel. 22 211 90 06

DZIAŁ ORGANIZACYJNY
Kierownik Magdalena Wojciechowska
tel. 22 211 90 36

DZIAŁ PRAWNY
Kierownik Urszula Słomianowska
tel. 22 211 90 22

DZIAŁ KADR I PŁAC
Kierownik Magdalena Olechno
tel. 22 211 90 17

DZIAŁ IT
Kierownik Grzegorz Deniszczuk
tel. 22 211 90 35

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA
Kierownik Artur Bogusz

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Główna Księgowa Joanna Dominiak
tel. 22 211 90 16
 
Samodzielne Stanowisko ds. Koordynacji Projektów Badawczych
prof. dr hab. Michał Kopczyński
tel. 22 211 90 37

Rzecznik prasowy, Samodzielne Stanowisko ds. Strategii i Rozwoju
dr Michał Przeperski
tel. 22 211 90 75, kom. 534 359 075

Samodzielne Stanowisko ds. BHP
Marek Pokrzywiński

BIBLIOTEKA
Izabela Korybut-Daszkiewicz
tel. 22 255 76 06