Zespół

Dyrektor
Robert Kostro
info[at]muzhp.pl
 
Z-ca Dyrektora ds. Merytorycznych
Anna Piekarska
info[at]muzhp.pl

SEKRETARIAT
Monika Ciszewska
Dorota Zielińska

tel. 22 211 90 02
info[at]muzhp.pl

DZIAŁ BUDOWY WYSTAWY STAŁEJ
Kierownik Agnieszka Celeda
tel. 22 211 90 69

DZIAŁ ZBIORÓW
Kierownik dr Monika Matwiejczuk
tel. 22 211 90 48

DZIAŁ PROGRAMOWY WYSTAWY STAŁEJ
Kierownik dr hab. Piotr Ugniewski
tel. 22 211 90 25

DZIAŁ INWESTYCJI
Pełnomocnik Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji
Kierownik Robert Wojtaś

DZIAŁ EDUKACYJNY
Kierownik Gabriela Sierocińska-Dec
tel. 22 211 90 08

DZIAŁ PROJEKTÓW KULTURALNYCH I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
Kierownik Wojciech Kalwat
tel. 22 211 90 73

 
DZIAł WYDAWNICTW I ZASOBÓW CYFROWYCH
Kierownik dr Anna Kalinowska
tel. 22 211 90 04

 
DZIAŁ PROMOCJI
Kierownik Emilia Szczęsna
tel. 22 211 90 06

Rzecznik Prasowy
Marek Stremecki
tel. 22 211 90 11
marek.stremecki[at]muzhp.pl

DZIAŁ ORGANIZACYJNY
Kierownik Magdalena Wojciechowska
tel. 22 211 90 36

DZIAŁ PRAWNY
Kierownik Urszula Słomianowska
tel. 22 211 90 22

KSIĘGOWOŚĆ
Główna Księgowa Joanna Dominiak
tel. 22 211 90 16

 
Samodzielne Stanowisko ds. Koordynacji Projektów Badawczych
prof. Michał Kopczyński

 
Samodzielne Stanowisko ds. Kadr i Płac
Magdalena Olechno


BIBLIOTEKA
Katarzyna Pawlicka
tel. 22 211 90 21