Zmarł Zbigniew Romaszewski (1940-2014) - Polish History Museum in Warsaw SKIP_TO
Visit
reading time:

Zmarł Zbigniew Romaszewski (1940-2014)

13 lutego 2014 r. w wieku 74 lat zmarł Zbigniew Romaszewski, legenda opozycji antykomunistycznej, działacz KOR oraz Solidarności, wieloletni senator i wicemarszałek Senatu.

Przez całe życie działał na rzecz wolnej Polski. W czerwcu 1976 r. po protestach robotniczych w Radomiu i Ursusie uczestniczył w organizowanej przez Komitet Obrony Robotników akcji pomocy represjonowanym. Od 1977 r. był członkiem Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. Wraz z żoną Zofią kierował Biurem Interwencyjnym KSS „KOR”, rejestrującym przypadki łamania praw człowieka i niosące ofiarom bezprawia pomoc prawną i materialną. Na przełomie 1979 i 1980 zakładał Komitet Helsiński, organizację nadzorującą wprowadzanie w życie postanowień KBWE. W latach 1980-1981 kierował Komisją Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym zorganizował podziemne Radio „Solidarność”. 29 sierpnia 1982 r. został aresztowany i sądzony w dwóch kolejnych procesach twórców Radia „Solidarność” i KSS „KOR”, następnie więziony od 1982 do 1984. Został wtedy objęty opieką Amnesty International jako więzień sumienia. Od grudnia 1986 r. kierował stworzoną w podziemiu Komisją Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność”, która zajmowała się dokumentowaniem przypadków represji i pomocą ofiarom. W obradach Okrągłego Stołu zasiadał w podzespole ds. reformy państwa i sądów. Od 4 lipca 1989 r. do 7 listopada 2011 r. nieprzerwanie zasiadał w Senacie RP. 28 listopada 2007 r. został wybrany na wicemarszałka Senatu. W 2011 r. Sejm RP wybrał go na członka Trybunału Stanu. 9 listopada 2011 r. został odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Orderem Orła Białego. W 2014 r. ukazała się książka pt. „Romaszewscy. Autobiografia. Ze Zbigniewem, Zofią i Agnieszką Romaszewskimi rozmawia Piotr Skwieciński”. W słowie wstępnym napisanym po śmierci swego ojca Agnieszka Romaszewska-Guzy napisała, że dla jej ojca „zasadniczym drogowskazem było widzenie rzeczywistości taką jaką ona jest”. Znaczenie książki Skwiecińskiego wyraża się w tym, że taki również jest ten wywiad-rzeka, odsłaniający przed nami rzeczywistość przeszłości, nawet gdy jest ona gorzka i odmienna od naszych wyobrażeń.

Fotografia: Senator Zbigniew Romaszewski, autor: Sławomir Kaczorek, Wikipedia, CC BY-SA.