SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

Przed 500 laty, 8 września 1514 r. miała miejsce bitwa pod Orszą, w której wojska polsko –litewskie pokonały liczniejsze oddziały Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. W konflikt litewsko-moskiewski zaangażowali się Polacy, a tym samym początek XVI w. inicjuje wielowiekowy konflikt polsko-rosyjski. Czy warto było angażować się na wschodzie?

52%
Tak, dzięki temu odsunięte zostało w czasie powstanie i rozwój rosyjskiego imperium, które odtąd zawsze zagrażało Polsce
48%
Nie, Polska nie miała wówczas interesów tak daleko na wschodzie. Po złamaniu potęgi Krzyżaków ścisły sojusz z Litwą stracił sens, a Polska powinna skupić się na odzyskaniu utraconych w okresie rozbicia dzielnicowego ziem na zachodzie

Wyniki głosowania w poprzednich sondach