SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

Czy poparłbyś ideę stworzenia wspólnego polsko-litewsko-białorusko-ukraińskiego podręcznika do historii I Rzeczypospolitej?

35%
Takie inicjatywy nie mają sensu, każdy naród będzie zawsze inaczej patrzył na historię - to stanowi o jego tożsamości.
47%
Tak, jedynie taki podręcznik mógłby właściwie opisać, czym było to państwu wielu religii i kultur.
18%
Tak, powinniśmy dążyć do unifikacji podręczników, co w przyszłości pozwoli nam zlikwidować granice i stać się częścią wielkiego państwa europejskiego.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach