SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

Z jakiej tradycji wywodzi się demokracja we współczesnej Polsce?

55%
Rzeczpospolitej królów elekcyjnych, jej Sejmu i Konstytucji 3 Maja.
5%
XIX wieku, kiedy to państwa zaborcze zlikwidowały podziały stanowe i dały prawo głosu szerokim rzeszom ludności.
22%
Dwudziestolecia międzywojennego, gdy Polska odzyskała niepodległość, a wszyscy (w tym kobiety) otrzymali równe prawa wyborcze.
19%
Przemian ustrojowych po 1989 roku, nie zawdzięcza zbyt wiele wcześniejszej tradycji.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach